Tillväxtverket

Stöd för korttidsarbete samlas hos Skatteverket från den 1 april 2022

Från och med den 1 april 2022 ska Skatteverket ansvara för all hantering av stöd för korttidsarbete. Det krisstöd som är kopplat till den pågående Covid-19 pandemin kommer att hanteras av Tillväxtverket tills dess att alla ärenden är avslutade. Alla ansökningar som görs från den 1 april 2022 och framåt ska skickas till och handläggas av Skatteverket.

Idag finns två parallella system, ett stöd för korttidsarbete som hanteras av Tillväxtverket och ett stöd som kan aktiveras vid en lågkonjunktur som hanteras av Skatteverket. Under Covid-19 pandemin är det enbart krisstödet hos Tillväxtverket som har varit aktiverat. Regeringen vill med förslaget samla den framtida hanteringen av stöd för korttidsarbete hos Skatteverket.

Ta del av hela pressmeddelandet från Tillväxtverket