Tillväxtverket

Det här händer när dom har beslutats hos förvaltnings­rätten

När ett företag överklagar ett av våra beslut om korttidsstöd skickas det till förvaltningsrätten. Svaret från förvaltningsrätten är oftast ett av tre möjliga alternativ. Antingen får företaget rätt i sin överklagan, återförvisning sker eller så har Tillväxtverket gjort rätt bedömning.  

Bifall av överklagandet 

När förvaltningsrätten ger företaget rätt så har Tillväxtverket möjlighet att inom tre veckor överklaga domen. I de flesta fall gör Tillväxtverket ingen överklagan utan hanterar ärendet enligt domen från förvaltningsrätten.

I vissa fall överklagar Tillväxtverket domen. Det kan till exempel hända om vi i liknande ärenden, har fått domar som går i en annan riktning och därför behöver ett förtydligande av rättspraxis. Skulle Tillväxtverket överklaga och be om prövningstillstånd är handläggningstiden hos kammarrätten upp till fyra månader från det att ärendet överklagas. 

Återförvisning 

En återförvisning innebär att Tillväxtverket ska göra en ny bedömning av ärendet. Det kan ibland krävas kompletterande information. I några fall har förvaltningsrätten pekat på något specifikt som bör tas med i den nya bedömningen.  

Om Tillväxtverket inte överklagar görs en ny bedömning av ärendet utifrån förvaltningsrättens besked och övriga handlingar i ärendet. Tillväxtverket kan vid något tillfälle överklaga återförvisningen till en högre domstolsinstans. Den överklagan måste göras inom tre veckor.  

Under sommaren har förvaltningsrätten avgjort många domar. Därför har Tillväxtverket bildat en grupp handläggare som bara hanterar återförvisade ärenden. Allt för att snabba på processen och skyndsamt kunna ge återkoppling.

Avslag av överklagandet 

Om företaget får avslag på sitt överklagande innebär det att Tillväxtverket har gjort en korrekt bedömning. Det finns en möjlighet för företaget att överklaga domen från förvaltningsrätten. Den överklagan ska också vara gjord inom tre veckor från det att företaget fått beslutet. Beskedet om avslag kommer direkt från förvaltningsrätten. 

Om företaget inte överklagar är det Tillväxtverkets beslut som gäller.