Tillväxtverket

Sista dag att skriva retroaktiva avtal för korttidsarbete 2021 är 31 juli

Företag som har giltiga avtal avseende korttidsarbete 2021 (perioden december 2020-juni 2021) kan justera dessa, exempelvis byta stödnivå eller avtalsperiod, fram till tidpunkten för avstämning. Justeringen ska göras senast 31 juli 2021. Justering görs genom att nya retroaktiva avtal skrivs, vilka ersätter de befintliga.

Justerade avtal skickas endast in i samband med avstämningen om de omfattar nya personer eller nya perioder som inte täcks in av tidigare inskickade avtal. Övriga justerade avtal skickas inte in, dock kan Tillväxtverket komma att begära in dem.