Tillväxtverket

Avstämningen öppnar 1 juli

Avstämningen för korttidsstödet 2021 skiljer sig från det tidigare stödet i 2020. I stödet 2021 gör du en avstämning för hela perioden 1 december till 30 juni. I praktiken innebär detta att du kan ansöka om stöd för en ny period och stämma av den samtidigt.

Avstämning ska göras mellan 1 juli och 28 augusti

För att du ska kunna göra en avstämning måste du ha fått beslut på din ansökan. För dig som fått beslut före sista juni pågår avstämningen 1 juli till 28 augusti.

Om du inte fått beslut på ansökan före 1 augusti så kommer din sista dag för avstämning att flyttas fram. När beslut fattats har du fyra veckor på dig att lämna in din avstämning.

Du kan läsa mer om hur avstämningen går till här.

Bra att tänka på

I avstämningen kan du välja om du vill ha förlängt godkännande för månaderna juli, augusti och september. Ansökan om korttidsstöd för de månaderna öppnar i november, och även om du söker förlängt godkännande måste du göra en ny ansökan. Läs mer om vad förlängningen innebär här.

Om du i samband med ansökan också sökte ersättning för stöd till kompetensinsatser ska du nu stämma av utfallet. Du kan justera information som du tidigare lämnat, eller ansöka om ersättning för kompetensinsatser om du inte redan gjort det.

Du kan läsa mer om vad som är bra att tänka på vid avstämningen här.