Tillväxtverket

Lagen om stöd vid korttidsarbete förlängs

Riksdagen fattade den 23 juni beslut om att godkänna regeringens förslag om att förlänga stöd för korttidsarbete till att omfatta även juli, augusti och september 2021.

Förslaget innebär att lagen om korttidsarbete förlängs till och med 30 september 2021 samt att lagen ändras på vissa punkter. Lagen träder ikraft 29 juni 2021.

Ändringarna i lagen förtydligar bland annat hur företag ska ansöka om förlängning av stöd till korttidsarbete samt att jämförelsemånaden under förlängningen juli, augusti och september 2021 kommer att vara april 2021 för samtliga sökande. Att alla har samma jämförelsemånad är en förändring som gjorts för att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

Läs mer i artikeln Förlängningen av korttidsstöd 2021 – det här behöver du veta