Tillväxtverket

Bra att veta inför avstämningen av korttidsstödet 2021

Avstämning för korttidsstöd öppnar 1 juli. Här listar vi saker som är bra att veta och tänka på inför avstämningen.

Avstämning ska göras mellan 1 juli och 28 augusti

Avstämningen äger rum 1 juli till 28 augusti. För att du ska kunna göra en avstämning måste du fått beslut på din ansökan. Om du inte fått beslut på ansökan innan 1 augusti så kommer din sista dag för avstämning att flyttas fram. När din ansökan beslutats kommer du att ha fyra veckor på dig att lämna in din avstämning.

Du kan söka mer stöd för juni

Du stämmer av hela perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. I samband med avstämningen kan du också söka stöd för de månader under perioden som du inte tidigare angivit i ansökan, men där anställda varit permitterade. Företag som lämnade in sin ansökan under mars eller april anger i samband med avstämningen om de vill ansöka om stöd för juni. Observera att du inte kan söka mer stöd vid ett senare tillfälle.

Avstämningen måste göras på utsatt tid

Om du inte gör avstämningen på utsatt tid riskerar du att bli återbetalningsskyldig för hela stödbeloppet. Du kommer att få ett mejl från oss med en länk till tjänsten där du ska göra avstämningen och söka eventuellt ytterligare stöd. På mina sidor i Min ansökan kan du som fått beslut se din avstämningsperiod. Därifrån kommer du också åt avstämnigen när den öppnat.

Om du inte kan göra avstämningen på utsatt tid kan du ansöka om anstånd

Om du har särskilda skäl kan du få anstånd med att lämna in avstämningen.

Särskilda skäl kan exempelvis vara:

  • Att företrädare eller ansvarig anställd hos arbetsgivaren har drabbats av sjukdom eller råkat ut för en olyckshändelse.
  • Att ett avgörande tekniskt fel har inträffat hos arbetsgivaren eller en leverantör som påverkar möjligheten att lämna in avstämning.
  • Att arbetsgivaren har ett löne- och redovisningssystem som gör att uppgifterna som behövs för avstämningen inte kan tas fram i tid.

Mer om hur du söker anstånd

Om du vill ansöka om stöd för månaderna juli, augusti och september

Begäran om förlängt stöd för månaderna juli - september kommer kunna göras i din avstämning eller genom komplettering beroende på när du gör din avstämning. Ansökan för de månaderna öppnar i november och även om du söker förlängt godkännande måste du göra en ny ansökan. Läs mer om förlängningen och hur du ansöker om förlängt godkännande.

Stäm av kompetensinsatser

Om du i samband med ansökan också sökte ersättning för stöd till kompetensinsatser ska du i avstämningen stämma av utfallet. Du kan då justera information som du tidigare lämnat. Om du inte ansökt om kompetensinsatser tidigare kan du göra det i avstämningen och ska då samtidigt stämma av de kompetensinsatser som har genomförts. Du som ansöker om stöd för juli, augusti och september kan vid din ansökan i november söka ersättning för kompetensinsatser även för den perioden.

Läs mer om hur du gör din avstämning här