Tillväxtverket

Förlängningen av korttidsstöd 2021 – det här behöver du veta

Regeringens förslag om förlängning av korttidsstödet trädde i kraft 29 juni, vilket innebär att företag kan söka stöd för korttidsarbete även för juli, augusti och september 2021. Här har vi samlat den viktigaste informationen du som företagare behöver känna till om förlängningen.

Avtal om korttidsarbete

För att kunna ansöka om korttidsarbete behöver det finnas avtal med arbetstagarna. Du behöver även avtal för kompetensinsatser om du vill införa det. Har du haft stöd till korttidsarbete under 2020 eller tidigare under 2021 behöver du nu skriva nya avtal med dina anställda.

Under den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021, kan du som arbetsgivare teckna avtal om korttidsarbete retroaktivt fram till den 17 september 2021. Arbetsgivare som inte skrivit retroaktiva avtal senast den 17 september kan enbart skriva avtal som gäller från och med det datum de skrivs och framåt i tiden. Avtalen om korttidsarbete måste vara skriftliga och ska skickas in tillsammans med din ansökan om stöd i november. Arbetsgivare som har giltiga avtal kan senare justera exempelvis stödnivå eller avtalsperiod genom att skriva nya retroaktiva avtal som ersätter de befintliga. Justeringar kan göras fram till den sista oktober, det vill säga det datum då avstämningen av stödet öppnar.

Här kan du läsa mer om avtal

Observera att en avtalsperiod inte kan sträcka sig över månadsskiftet 30 juni – 1 juli 2021. Det kommer därför inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – juni 2021 och juli – september 2021.

Jämförelsemånaden för förlängningen är april 2021 för alla sökanden

Jämförelsemånad är den referensmånad som används för ansökan och för att veta vilka personer som är aktuella för stöd.

Under förlängningen juli, augusti och september 2021 kommer jämförelsemånaden vara april 2021 för samtliga sökande. Att alla har samma jämförelsemånad är en förändring som gjorts för att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

I och med ny jämförelsemånad kan arbetsgivare som nyanställt personal senast i april 2021 få stöd även för dessa anställda, förutsatt att övriga förutsättningar för stöd är uppfyllda. Det betyder också att eventuella löneökningar som gjorts fram till och med april 2021 räknas in i arbetstagarnas ordinarie lön.

Permitteringsnivåer

Permitteringsnivåerna är fortsatt 20, 40, 60 och 80 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden.

Då söker du förlängningen

Om du redan har beviljats stöd under 2021

Om du sökt och beviljats stöd för korttidsarbete under 2021 kommer du att i samband med avstämningen av stödet kunna begära en förlängning av ditt godkännande för stödet så att det omfattar även juli-september. Det innebär i praktiken att du i november när du gör din retroaktiva ansökan för juli – september inte behöver gå igenom prövning om allvarliga ekonomiska svårigheter igen och du behöver heller inget nytt revisorsyttrande.

Om du har sökt stöd för 2021 men inte hunnit få beslut på din ansökan

Du som inte hunnit få ett beslut på din ansökan före 1 augusti och därmed inte hinner göra din avstämning under augusti kommer att kunna komplettera din ansökan senast 31 augusti och ange att du begär förlängt godkännande. Så här kompletterar du ditt ärende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har beviljats stöd men tackar nej till förlängt stöd i avstämningen och sedan ångrar dig

Om du har stöd nu men i avstämningen eller kompletteringen talar om att du inte tror dig behöva en förlängning, kan du ändå komma in med en ny ansökan och avstämning i november. Du kommer då att behöva genomgå en mer omfattande prövning om allvarliga ekonomiska svårigheter på nytt och om du har en lönesumma för mer än 400 000 kronor under jämförelsemånaden kommer du att behöva skicka in ett nytt revisorsyttrande.

Om du inte har haft stöd för korttidsarbete tidigare

Även företag som inte har permitterat personal tidigare kan skicka in en ansökan i november 2021 för att söka stöd för perioden juli till september. För dessa gör Tillväxtverket en mer omfattande prövning av om företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter, jämfört med de som begärt förlängning. De behöver också skicka in ett revisorsyttrande tillsammans med ansökan om företaget har en lönesumma på minst 400 000 kronor under jämförelsemånaden.

Revisorsyttrande

Tidigare under stödet 2021 har arbetsgivare med en lönesumma på minst 400 000 kronor under jämförelsemånaden behövt bifoga ett revisorsyttrande till sin ansökan. För ansökan i november gäller följande:

  • Om haft stöd för 2021 tidigare och redan har beviljats förlängt godkännande för juli-sept i samband med att du fick beslut i din första avstämning så ska du inte ta fram ett nytt revisorsyttrande.
  • Om haft stöd för 2021 tidigare och ännu inte har beviljats förlängt godkännande så ska du inte heller skicka med ett nytt revisorsyttrande i samband med ansökan för juli-sept. Vi kommer att kontakta dig vid behov och du kommer att få tid att inkomma med yttrande
  • Om du inte ansökt om stöd tidigare under 2021 och har en lönesumma på minst 400.000 kronor under jämförelsemånaden behöver du bifoga ett yttrande från revisor till din ansökan.

Läs mer om när och hur du ska göra din ansökan för stödperioden