Tillväxtverket

Därför kan beslut om korttidsstöd dröja

Drygt 30 000 ansökningar till korttidsarbete 2021 har kommit in till Tillväxtverket hittills. Drygt 40 procent av dessa ärenden kan handläggas relativt snabbt. Övriga ärenden behöver ofta kompletteras, därför tar de längre tid att handlägga.  

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om stöd vid korttidsarbete 2021 är för tillfället cirka tre veckor. Men många företag behöver komplettera sina ansökningar, vilket gör att handläggningstiderna sannolikt kan öka något framgent.

Vanliga orsaker till kontroller eller kompletteringar

En vanlig orsak till att ansökningar tar längre tid att handlägga är att företag visar ökad omsättning. Ökad omsättning kan indikera att företaget eventuellt inte uppfyller kravet om tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter, vilket är en förutsättning för att få stöd. I dessa fall kan företaget behöva komplettera ansökan med underlag som styrker att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter trots en ökad omsättning.

En annan vanlig orsak till längre handläggningstid är att företag inte bifogat ett revisorsyttrande, vilket är krav för alla företag med lönekostnader över 400 000 kronor under jämförelsemånaden.

En tredje vanlig orsak är att företag sökt stöd för personer som inte var anställda i jämförelsemånaden eller som företaget inte betalat någon regelmässig lön till. Även detta kan leda till att företaget behöver komplettera sin ansökan med underlag som intygar att dessa personer är berättigade inom ramen för korttidsarbetet.

Åtgärder för att minska handläggningstider

Vi förstår att det kan innebära besvär för enskilda företag och deras anställda att det dröjer med utbetalningen av korttidsstödet. För att möta det stora behovet av utökad handläggning så vidtar Tillväxtverket åtgärder för att företag så snart som möjligt ska få beslut i sina ärenden och preliminära stödmedel utbetalda, tex genom att öka bemanningen i handläggningen liksom automatiseringar i handläggningen.

Avstämning föreslås möjlig även under augusti

Regeringen föreslår att datum för att söka stöd för juni månad, samt göra avstämning skjuts upp med en månad för att ta hänsyn till semesterperioden. Under förutsättning att regeringens proposition vinner bifall i riksdagen beräknas lagen träda i kraft den 29 juni.

För att ge de företag som har behov av att söka mer stöd och göra avstämning innan augusti kommer Tillväxtverket dock att, som tidigare kommunicerats, öppna avstämningen den 1 juli.

Läs mer om nytt datum för avstämningen i pressmeddelande från 15 juni. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om kontroller i handläggningen