Tillväxtverket

Avstämning föreslås möjlig även under augusti

Regeringen föreslår att datum för att söka mer stöd samt göra avstämning skjuts upp med en månad för att ta hänsyn till semesterperioden. Ändringen syftar till att underlätta för företagen.

Under förutsättning att regeringens proposition vinner bifall i riksdagen beräknas lagen träda i kraft den 29 juni.

Möjligt att söka ytterligare stöd och göra avstämning från 1 juli

För att ge de företag som har behov av att söka mer stöd och göra avstämning innan semesterperioden öppnar Tillväxtverket, som tidigare kommunicerats, avstämningen den 1 juli.

Läs mer om nytt datum för avstämning i pressmeddelande från 14 juni. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.