Tillväxtverket

Tillväxtverkets arbete mot fel och bedrägerier

Korttidsstödet har hjälpt tiotusentals företag och den stora majoriteten har fått stöd utan komplikationer. Ibland upptäcker vi fel som den sökande får komplettera, men tyvärr finns också en liten del företag som försöker ta del av korttidsstödet även om de inte har rätt till det.

Bild Richard Källstrand, avdelningschef för kvalitet och kontroll

– Vi har lagar att följa och det är skattemedel som betalas ut, så det måste bli rätt. säger Richard Källstrand avdelningschef för kvalitet och kontroll som hanterar arbetet med fel och misstänkta bedrägerier.

Korttidsstödet finns till för att hjälpa företag som drabbats till följd av pandemin och Tillväxtverket har betalat ut över 35 miljarder kronor i stöd. Tyvärr finns det de som försöker ta del av pengar som de inte har rätt till. Därför genomför Tillväxtverket kontroller som i vissa fall leder till brottsanmälan.

Handläggningen måste vara både snabb och noggrann

– Vi har lagar att följa och det är skattemedel som betalas ut, så det måste bli rätt, säger Richard Källstrand, chef för kvalitet och kontroll.

I de ärenden där Tillväxtverket finner avvikelser görs noggrannare kontroller och i vissa fall utreder myndigheten misstänkt bedrägeri. Tillväxtverket har stoppat utbetalningar för över en miljard kronor, gjort cirka 8000 återkrav motsvarande ungefär en miljard kronor och gjort närmare 130 polisanmälningar. Det är också relativt vanligt att företagen väljer att betala tillbaka stöden när Tillväxtverket börjar ställa frågor till dem.

Myndigheten granskar och kontrollerar alla ärenden och alla anställda som omfattas av stödet flera gånger, från ansökan till avstämningar och kommer även göra efterkontroller i syfte att upptäcka värdeöverföringar.

  • De automatiserade kontrollerna görs mot uppgifter från bland andra Skatteverket, Bolagsverket och andra leverantörer av företagsdata. Vi kontrollerar då till exempel om företaget har betalat arbetsgivaravgifter, har skatteskulder, näringsförbud eller är på obestånd. Vidare ska företaget kunna visa på ett negativt trendbrott i sin ekonomi för att ha rätt till stöd.
  • I den manuella handläggningen kontrollerar vi om avvikelser finns utifrån den automatiska kontrollen. När det förekommer startar vår manuella handläggning. I den manuella handläggningen tar vi kontakt med företaget och får mer kunskap om varför avvikelsen uppstått. Därefter kan vi ta ett beslut om stöd
  • Enheten Fördjupad kontroll arbetar med ärenden med allvarliga avvikelser i sin redovisning, eller där vi fått in utredningsvärda tips. I det arbetet har vi stöd från cirka 50 medarbetare från Skatteverket. Om vi misstänker att sökanden fått stöd efter att felaktigt ha intygat eller lämnat vilseledande uppgifter till Tillväxtverket, kan det leda till brottsanmälan. Exempel på orsaker till brottsanmälningar kan vara att företagen har skenpermitterat personal, att sökanden medvetet har angett för höga löner, eller att avtal saknas trots att företaget har intygat att de har sådana i ansökan. För att säkerställa en bra kvalitet i anmälningarna har vi stöd från inlånad personal från polisen.