Tillväxtverket

Remissvar om förlängning av korttidsstöd

Tillväxtverket har lämnat ett remissvar om regeringens förslag om ytterligare förlängning av det förstärka stödet vid korttidsarbete (Fi2021/01904).