Tillväxtverket

​Högsta förvaltningsdomstolen prövar jämförelsemånad

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att Tillväxtverket får prövningstillstånd i ett mål som rör jämförelsemånad under stöd till korttidsarbete.

Tillväxtverket välkomnar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd. Det är viktigt att frågan om jämförelsemånad blir prövad och tydliggjord. Det rör sig om ny lagstiftning där det har saknats praxis.

- Det är viktigt att tillämpningen av jämförelsemånaden är förutsägbar för företagen. Därför anser Tillväxtverket att jämförelsemånaden ska utgå från när företaget gör ansökan eller när stödperioden inleds, och inte när Tillväxtverket fattar beslut, säger Francisca Ramsberg, överdirektör vid Tillväxtverket.

- Det är också viktigt att förhindra fusk och värna skattemedel. Utgångspunkten för Tillväxtverkets tillämpning är att man inte ska kunna anställa en person ena dagen och ansöka om stöd för personen nästa dag; ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna vara ett sätt att missbruka stödet, säger Francisca Ramsberg.