Tillväxtverket

Vanligaste frågorna till supporten om stöd till korttids­arbete 2021

Ansökan om stöd till korttidsarbete för 2021 öppnade 29 mars. Du som har frågor om stödet kan kontakta vår support via telefon, chatt eller via vår digitala kundtjänst Frågor och svar. Här har vi också listat de vanligaste frågorna till supporten, och saker som kan vara bra att tänka på vid ansökan eller när du tar kontakt med oss. Om ansökan är korrekt och komplett minskar tiden för handläggning avsevärt. 

Viktiga saker att tänka på inför ansökan om korttidsarbete 2021 som kortar handläggningen av ditt ärende

 • Se till att bifoga alla bilagor vid ansökningstillfället
  Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal. Se till att ha alla avtal på plats och tillgängliga vid ansökningstillfället. Du ska bifoga avtalen för korttidsarbete vid ansökan. Har ni kollektivavtal ska ni bifoga både centralt och lokalt kollektivavtal avseende korttidsarbete. Här kan du läsa mer om avtal.
 • Företag som har lönekostnader för samtliga anställda på över 400 000 kronor vid jämförelsemånaden ska bifoga revisorsyttrande vid ansökan. Här kan du läsa mer om vad revisorsyttrandet ska innehålla.
 • Se till att bifoga samtliga handlingar till ansökan, den kommer att ta avsevärt längre tid att behandla om den inte är komplett.
 • Sök samtliga månader vid ansökningstillfället
  Om du vet att ditt företag behöver stöd under flera månader bör du söka stöd för det redan nu. Du kan inte ändra din ansökan förrän vid avstämningen i juli.
 • Ansök om ersättning för kompetensinstatser vid ansökan eller vid avstämningen i juli
  Om du som arbetsgivare vill söka om ersättning för kompetensinsatser gör du det i samband med ansökan om korttidsarbete, eller vid avstämningen som görs i juli. Du kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos företaget och hos de anställda. Kom ihåg att du behöver ha kompetensinsatser reglerat i avtal.
 • Komplettera i rätt ärende
  Om du har ett ärende i stödet för 2020 och en ansökan om stöd för 2021 och behöver komplettera i något av dessa, behöver du vara noga med vilket ärende din komplettering gäller. Det är viktigt att du kompletterar i rätt ärende i Min ansökan. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig med ärenden i både 2020 och 2021- stödet.

Vanligaste frågorna i supporten just nu

Vad innebär jämförelsemånad i korttidsstödet?

Jämförelsemånaden fungerar som en kontrollmånad för att avgöra vilka anställda på ett företag som arbetsgivaren har rätt att söka stöd för. Det går endast att få stöd för arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren under jämförelsemånaden och som arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter för. Du kan läsa mer om Tillväxtverkets tolkning av jämförelsemånad i den här webbartikeln och i kundforumet Frågor och svar.

Vad gäller vid värdeöverföringar, till exempel vinstutdelningar, för företag som söker korttidsstöd 2021?

En arbetsgivare har inte rätt till korttidsstöd om arbetsgivaren eller dess moderbolag (om arbetsgivaren ingår i en koncern) fattar beslut om eller betalar ut en vinstutdelning under stödmånaderna, eller de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden. Detsamma gäller för gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägare. Det finns inget hinder mot att göra formlösa värdeöverföringar som exempelvis koncernbidrag samtidigt som arbetsgivaren tar emot stöd. Observera att andra regler gällde vid stöd till korttidsarbete under 2020. Du kan läsa mer om vad som gäller vid värdeöverföringar i Frågor och svar och på webbsidan om värdeöverföringar.

Vad gäller när det kommer till retroaktiva avtal?

Ett villkor för rätten till stöd är att arbetsgivaren har giltiga avtal om korttidsarbete. För perioden 1 december 2020 till 29 mars 2021 (då stöd för korttidsarbete 2021 öppnade) var det möjligt att skriva avtal helt och hållet retroaktivt. Efter 29 mars kan avtal om korttidsarbete skrivas att gälla från och med det datum då avtalet faktiskt skrivs och framåt i tiden. Till exempel kan ett avtal som skrivs den 20 mars 2021 avse tid bakåt ändå från den 1 december 2020, medan ett avtal som skrivs den 5 april 2021 enbart kan avse tid från den 5 april och framåt. Företag som har giltiga avtal kan dock fram till avstämningstidpunkten justera sina stödnivåer och stödperioder genom att skriva nya retroaktiva avtal som ersätter befintliga. Du läsa mer om retroaktiva avtal i vårt kundforum frågor och svar. Mer generell information om avtal inom stöd till korttidsarbete 2021 hittar du på denna webbsida om avtal.

Hur kan jag visa att jag har tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter?

Företag som bedrivit verksamhet längre än en konjunkturcykel kan ofta med hjälp av ekonomiskdata se hur företagets ekonomiska utveckling sett ut över tid. Företaget behöver däremot inte ha haft en enbart positiv ekonomisk utveckling över tid. Det kan ha haft tillfälliga nedgångar eller vissa finansiella svagheter, så länge företaget är livskraftigt på lång sikt.

Ett ganska nystartat företag kan ha svårare att påvisa att de ekonomiska svårigheterna endast är tillfälliga. Nystartade företag måste därför i högre utsträckning basera sin bedömning på antaganden och prognoser om hur verksamheten hade utvecklats om företaget inte hade drabbats av oförutsedda ekonomiska svårigheter.

Exempel att titta på för att bedöma om du har allvarliga ekonomiska svårigheter:

 • Minskad nettoomsättning
 • Minskat rörelseresultat
 • Försämrad likviditet
 • Ökad skuldsättningsgrad
 • Minskad orderingång

Det är viktigt att du läser mer om allvarliga ekonomiska svårigheter i Frågor och svar och på denna webbsida innan du gör din ansökan.

Vad gäller för löneökningar i stöd till korttidsarbete 2021?

Då stödet för korttidsarbete förlängts och därmed sträcker sig över en period då kollektivavtalade löneökningar är aktuella har Tillväxtverket gjort bedömningen att det under stödet 2021 är möjligt för arbetsgivare med kollektivavtal att genomföra dessa avtalade löneökningar. Det är även möjligt för företag utan kollektivavtal att göra löneökningar i nivå med kollektivavtalade löneökningar i den bransch arbetsgivaren verkar i. Arbetsgivaren får dock endast använda ordinarie lön (det vill säga exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet. Läs mer om löneökningar under stöd till korttidsarbete i Frågor och svar.

Kan jag söka stöd för 2021 om mitt ärende för 2020 inte är klart eller om jag överklagat ett beslut från stöd om korttidsarbete 2020?

Korttidsstödet 2021 går att söka även om man har ett pågående ärende från korttidsstödet 2020. Det gäller även om du har överklagat ett beslut i ditt ärende för 2020. Vid ansökan om korttidsstödet 2021 görs en ny bedömning av om arbetsgivaren uppfyller kraven för stöd enligt de tillfälliga reglerna som gäller vid stöd för korttidsarbete under 2021.

Den enda situationen då ärendet från 2020 kan påverka det nya ärendet 2021 är om arbetsgivaren har skulder avseende återkrav av stöd vid korttidsarbete som överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Då får enligt lag nytt preliminärt stöd inte lämnas.

Så kommer du i kontakt med oss

Telefonsupport
Vår telefonsupport finns tillgänglig varje vardag mellan 09.00 - 16:00 (lunchstängt 12:00-13:00). Det är bra att ha referensnummer tillhands i kontakt med supporten. I perioder är det högt tryck på supporten. Om du har svårt att komma fram kan det löna sig att pröva igen lite senare, väntetiden varierar från timme till timme och dag till dag.

Supporten kan svara på:

 • generella frågor om korttidsarbete
 • frågor om ditt ärende
 • tips hur du ansöker och gör avstämning

Supporten kan inte svara på frågor om handläggningstider.

Chatt
Du kan ställa frågor till supporten via chatt. Chatten finns tillgänglig på alla webbsidor med information om korttidsarbete. Chatten är synlig när det finns ledig plats i chatten.

Frågor och svar/Digital kundtjänst
I vår digitala kundtjänst kan du söka svar på redan ställda frågor, ställa en egen fråga eller få notifiering om ett svar på en fråga du prenumererat på publiceras. Du hittar vår digitala kundtjänst i den lilla fliken som heter Frågor och svar som finns tillgänglig i högermarginalen på alla webbsidor som handlar om korttidsarbete och via adressen Tillväxtverket Korttidsarbete - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se).