Tillväxtverket

Vad gäller om jag har korttidsstöd både 2020 och 2021?

Möjligheten att söka korttidsstöd 2021 öppnade 29 mars. Handläggningen av de inkomna ärendena påbörjades under vecka 14 och utbetalningar av stödet fortgår. Samtidigt pågår sluthantering av korttidsstödet för 2020. Det är möjligt att söka stöd för 2021 även om du har ett pågående ärende i 2020-stödet.

Varför har inte alla ärenden från 2020 handlagts klart?

Vi får fortfarande in avstämningar och slutavstämningar som gäller 2020. Det innebär att handläggningen av ärenden för 2020 kommer att pågå parallellt med handläggning av nya ansökningar för 2021.

Under 2020 beviljade Tillväxtverket drygt 74 800 ansökningar om stöd till korttidsarbete. Företag som beviljats stöd ska sedan stämma av användningen av stödet var tredje månad. För att ett ärende ska kunna avslutas när företaget har skickat in sin slutavstämning måste ärendet vara komplett. En del företag har behövt, och kommer att behöva, komplettera sitt ärende för 2020 för att vi ska kunna fatta beslut i slutavstämningen. Det gör att handläggningen av slutavstämningar för ärenden i stödet för 2020 ibland tar längre tid.

Kan jag söka stöd för 2021 även om mitt ärende för 2020 inte är avslutat eller om jag överklagat ett beslut?

Korttidsstödet 2021 går att söka även om man har ett pågående ärende från korttidsstödet 2020. Det gäller även om du har överklagat ett beslut i ditt ärende för 2020. Vid ansökan om korttidsstödet 2021 görs en ny bedömning av om arbetsgivaren uppfyller kraven för stöd enligt de tillfälliga reglerna som gäller vid stöd för korttidsarbete under 2021.

Tillväxtverket prioriterar

Tillväxtverket prioriterar att handlägga ärenden från företag som söker mer stöd och är i fortsatt behov av medel. Det gäller även för de företag som sökt mer stöd för 2020 i samband med sin avstämning.

Viktigt att komplettering görs i rätt ärende

Om du har beviljats stöd för 2020 och sökt stöd för 2021 kan du komma att bli kontaktad av oss parallellt för båda ärendena. Det är viktigt att du kontrollerar vilket ärende vi kontaktar dig i, eftersom olika regler gäller för stödet 2020 och 2021. Det är extra viktigt om vi ber dig att komplettera uppgifter i ett av dina ärenden, så du ger oss rätt information i rätt ärende. Uppgifter till stödet för 2020 måste alltså göras i ditt ärende som gäller 2020, kompletteringar för ansökan för 2021 måste göras i ärendet för 2021. Vilket år beslut eller förfrågan om komplettering gäller framgår överst i meddelandet från oss. Det syns också i Min ansökan.

För att tydliggöra vilket ärende du får ett beslut eller förfrågan om komplettering i har vi överst i meddelandet lagt till en bild för respektive stöd. Nedan ser du de två olika bilderna som används beroende på vilket stöd det gäller.

Brygga och båtar på Västkusten

Bild med lila text för ärenden som rör 2020.

Brygga och båtar på Västkusten

Bild med grön text för ärenden som rör 2021.