Tillväxtverket

Revisors­yttrandet ska lämnas in tillsammans med ansökan

Om ditt företag ansöker om korttidsstöd 2021 och har en lönesumma på minst 400 000 kronor under jämförelsemånaden, ska du i ansökan bifoga ett yttrande från en revisor. Tänk på att revisorsyttrandet ska skickas in samtidigt som ansökan.

Om du är skyldig att lämna ett revisorsyttrande och inte har gjort det kommer Tillväxtverket att be dig komplettera din ansökan. Du har då två veckor på dig att skicka in ett revisorsyttrande.

Om du vill söka stöd för korttidsarbete i december 2020 enligt 2021 års regler måste ansökan lämnas in senast den 30 april 2021. Har du inte möjlighet att lämna revisorsyttrandet vid den tidpunkten kan du skicka in ansökan och komplettera med revisorsyttrandet så fort det är möjligt. Din ansökan kommer dock inte att behandlas förrän efter att du har skickat in revisorsyttrandet.