Tillväxtverket

30 april är sista dag att söka stöd för december 2020

Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka. Om du vill söka stöd för korttidsarbete i december 2020 enligt 2021 års regler måste ansökan lämnas in senast den 30 april 2021.

Om du vill söka stöd för korttidsarbete för december 2020 och inte har något revisorsyttrande på plats före 30 april bör du skicka in ansökan senast 30 april, för att sedan komplettera ditt ärende med revisorsyttrandet så fort som möjligt. Din ansökan kommer dock inte att behandlas förrän efter att du har skickat in revisorsyttrandet.