Tillväxtverket

Min ansökan är stängd 28 mars

Tjänsten uppdateras och det gör att du kan inte använda den under söndagen den 28 mars. Du som ska skicka in en avstämning för korttidsarbete senast 28 mars får automatiskt ditt slutdatum förlängt till 4 april.

Måndag 29 mars öppnar ansökan om korttidsarbete för 2021. Under måndagen och tisdagen förväntar vi oss en hög belastning i våra webbtjänster. Skulle du ha svårt att komma in kan du behöva försöka igenom efter några minuter.