Tillväxtverket

Ersättning för kompetens­insatser

I år är det möjligt att få ersättning för kompetensinsatser, ett nytt inslag i korttidsarbete. Anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, förutsatt att det är reglerat i avtal. Att kompetensutveckla under korttidsarbete är en möjlighet för både arbetsgivaren och den anställda.

Ersättning för kompetensinsatser uppgår som mest till 10 000 kronor per anställd och arbetsgivaren kan som högst få ersättning för 60 procent av kostnaderna. Det är arbetsgivaren själv som avgör vilka insatser som är lämpliga och det kan röra sig både om kurser och utbildningar eller om validering.

När ansökan öppnar den 29 mars kommer arbetsgivaren kunna ansöka om ersättning för kompetensinsatser retroaktivt från och med 1 januari (observera att stöd för korttidsarbete kan sökas med start från och med 1 december). Det kommer även finnas möjlighet att ansöka om ersättning vid avstämningen 1 28 juli 2021.

Ersättning för interna och externa kompetensinsatser

Kompetensinsatser kan vara såväl interna som externa. Kostnader för interna insatser kan till exempel vara lönekostnader för föreläsare eller resekostnader till och från den plats där insatsen äger rum. Kostnader för externa kompetensinsatser kan till exempel vara kursavgifter eller kursmaterial (inklusive licenser och liknande) och annat hjälpmedel som bara används för kompetensinsatsen.

Vilka uppgifter ska anges vid ansökningstillfället?

Vid ansökningstillfället ska arbetsgivaren ange följande information om kompetensinsatsen:

  • typ av kompetensinsats (till exempel administration, språk, yrkesspecifik utbildning)
  • utbildningsnivå (till exempel grundutbildning, fördjupningsutbildning eller validering)
  • om den ska genomföras internt, externt eller både internt och externt
  • den totala kostnaden för kompetensinsaten.

Ingen dokumentation ska bifogas vid ansökningstillfället. Eventuella närvarointyg och utdrag för bokförda och betalda kostnader ska lämnas in vid avstämningen.

Mer information om kompetensinsatser hittar du här.