Tillväxtverket

Ny mall för avtal om korttidsarbete

Efter beslut i riksdagen den 24 mars är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden från januari till och med juni 2021. Beslutet innebär också att staten under hela denna period, samt under december 2020, står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Ansökan öppnar 29 mars.

Du kan behöva se över redan tecknade avtal

För att korttidsarbete ska vara möjligt att söka måste det finnas avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. De företag som redan ingått avtal och vill nyttja de högre nivåerna för maj och juni, behöver se över avtalen och uppdatera dessa med den högre stödnivån.

Företag som inte vill nyttja de högre nivåerna för maj och juni behöver inte uppdatera sina avtal, men kan ändå vilja det för att förlänga sina avtalsperioder.

Vad är en avtalsperiod?

Med avtalsperiod menas under korttidsstödet 2021 den period då avtalet säger att en stödnivå ska löpa. Ett avtal kan omfatta en eller flera avtalsperioder, det viktiga är att det tydligt framgår vilken nivå av arbetstidsminskning som tillämpas under vilken period. Under avtalsperioden kan arbetstiden förläggas fritt.

Staten står för 75 procent december 2020-juni 2021

Tillväxtverket har tidigare kommunicerat att en avtalsperiod inte kan sträcka sig över månadsskiftet 30 april – 1 maj, eftersom staten under maj och april skulle stå för 50 procent av kostnaden för arbetsminskningen till skillnad mot 75 procent dessförinnan. I och med riksdagens beslut kommer det inte längre att vara någon skillnad i statlig subventionsnivå under perioden december 2020 – juni 2021, staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen även under maj och juni.

I och med detta behöver inte någon ny avtalsperiod tecknas från den 1 maj och en avtalsperiod kan alltså löpa fritt ända fram till den 30 juni så länge nivån av arbetstidsminskningen är densamma. Ett företag som planerar att ha samma arbetstidsminskning under en längre period, kan därför vilja uppdatera sina avtal så att avtalsperioden löper över en längre period. En längre avtalsperiod ger arbetsgivaren en längre period under vilken arbetstiden får förläggas fritt.

Mer information om avtal hittar du här

Mer information om de förlängda subventionsnivåerna hittar du i vårt nyhetsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om stöd till korttidsarbete under 2021 hittar du här