Tillväxtverket

80 procent permittering möjligt under januari-juni 2021

I riksdagen bereds ett förslag om att förlänga den höjda nivån av stöd vid korttidsarbete till att gälla även för maj och juni. Om förslaget godkänns i riksdagen innebär det att det blir möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden med en lönesubvention från staten på maximalt 75 procent under hela perioden januari till och med juni 2021. Riksdagen beslutar om förslaget den 24 mars och lagen kan träda ikraft den 29 mars.

Det nya förslaget innebär att staten står för maximalt 75 procent av lönekostnaden även under maj och juni. Vid en permitteringsgrad på 80 procent behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Vad innebär förslaget för företagen?

Öppningen av ansökan den 29 mars ligger kvar.

För att korttidsarbete ska vara möjligt att söka måste det finnas avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. De företag som redan ingått avtal med sina medarbetare behöver nu se över avtalen och uppdatera dessa om de nya högre nivåerna ska nyttjas för maj och juni.

När riksdagen har tagit sitt beslut kommer det att finnas mer information på tillvaxtverket.se.

Läs hela nyheten i nyhetsrummet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.