Tillväxtverket

Komplettering av löne- eller arbetstidsminskning efter sista avstämning

När du gjort din sista avstämning, en så kallad slutavstämning, för korttidsstödet 2020 kommer Tillväxtverket gå igenom hela din stödperiod för att se att du har fått det stöd du har rätt till. Om vi saknar uppgifter från dig om löne- eller arbetstidsminskning för arbetstagare kommer vi kontakta dig och be om mer uppgifter.

Hur går det till?

Om det vid slutavstämningen visar sig att det blivit fel i löne- eller arbetstidsminskningen kommer vi att skicka ett övervägande om återkrav. Du har då möjlighet att inkomma med mer uppgifter genom att fylla i en Excelfil med information om avtalsperioder som du kan skicka in. Excelfilen finns att ladda ner på vår webbplats och du skickar in den via Min ansökan. Det är viktigt att du följer instruktionerna så att vi får in rätt uppgifter. Även om du inte lämnar in något material kommer Tillväxtverket att fatta beslut i ditt ärende.

Du kan läsa mer om hur du gör för att komplettera löne- och arbetstidsminskning här.

Vanliga anledningar till att du behöver komplettera

Det finns många olika orsaker till att Tillväxtverket behöver få in kompletterande uppgifter kring löne- och arbetstidsminskning. I övervägandet om återkrav framgår det vilka arbetstagare som inte uppfyller kraven för löne- och arbetstidsminskning.

Vanliga anledningar till att det blir fel på löne- och arbetstidsminskningen:

  • Vi saknar information om avtalsperioder och uppsagd personal.
  • Fel permitteringsnivå har angetts.
  • Arbetsgivaren har fyllt i uppgifter för arbetstagare som antingen haft uppehåll eller avslutat korttidsarbetet. Perioder där en arbetstagare arbetar som vanligt ska inte finnas med i avstämningen för korttidsarbete.

Jag har råkat skriva in fel lön eller arbetstid, vad ska jag göra?

Om du fyllt i fel eller på annat sätt behöver komplettera din slutavstämning med rätt information, ska du göra det i kompletteringsformuläret via Min ansökan. Om det gäller en arbetstagare räcker det med att du uppger den informationen du vill ändra i meddelanderutan. Gäller det flera arbetstagare ska du använda beräkningsunderlag. Du hittar beräkningsunderlaget här. Komplettera endast med information för arbetstagare som behöver rättas till.