Tillväxtverket

Förtydligande om giltiga frånvaroskäl i jämförelsemånaden

Tillväxtverket förtydligar vilka arbetstagare som varit frånvarande i jämförelsemånaden som kan omfattas av korttidsstöd.

Stödet omfattar endast de som var anställda vid jämförelsemånaden. För arbetstagare som varit anställda men frånvarande i jämförelsemånaden har det tidigare framgått att Tillväxtverket godtar frånvaro så som sjukskrivning, däremot inte allmän tjänstledighet.

Förtydligandet innebär att myndigheten kommer godta frånvaro för semester, föräldraledighet, vård av barn, vård av nära anhörig, sjukdom samt tjänstledighet för fackliga uppdrag, studier, civil- och värnplikt, politiska uppdrag och uppstart av eget företag.

Tillväxtverket kommer därmed att godta dessa frånvaroskäl så länge övriga villkor för stödet är uppfyllda, däribland att den anställde har varit anställd under jämförelsemånaden och återvänt från sin frånvaro till samma tjänst och sysselsättningsgrad (eller lägre).

Klargörandet sker efter att tillämpningen av giltiga frånvaroskäl i jämförelsemånaden förtydligats genom dom i Förvaltningsrätten.