Tillväxtverket

Vi får många frågor om vinstutdelningar

Många företag förbereder för vinstutdelningar eller andra värdeöverföringar just nu. Det leder till att vi får många frågor om vad som gäller för företag som haft stöd för korttidsarbete under 2020 och nu planerar för utdelningar. Vi påminner därför om det ställningstagande som Tillväxtverket tagit i frågan och som från och med 15 februari förtydligas i Lagen om korttidsarbete vid vissa fall.

Läs mer om vad som gäller vid värdeöverföringar eller andra utdelningar i samband med stöd för korttidsarbete.

Vad gäller under stödet 2020

Vad gäller under stödet 2021