Tillväxtverket

80 procent permittering möjlig under januari-mars 2021

Regeringen meddelade den 12 januari att arbetsgivare kommer att kunna söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden under januari, februari och mars 2021. Staten står för 75 procent av kostnaden, den anställda behåller 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Arbetsgivare kan söka stödet först när ansökan öppnar men kan införa 80 procents korttidsarbete redan nu.

När ansökan öppnar, kommer arbetsgivare att kunna söka stöd för korttidsarbete retroaktivt från december 2020. Stödet löper till och med den 30 juni 2021. Den karens om 24 månader som finns i den ordinarie lagen om korttidsarbete tas bort under motsvarande period.

Möjligheten att under januari, februari och mars 2021 permittera upp till 80 procent av arbetstiden är ny jämfört med när stödet till korttidsarbete för 2021 presenterades av regeringen i november.

De olika permitteringsnivåer som blir möjliga är 20, 40 eller 60 procent under december 2020 samt även 80 procent under perioden januari – mars 2021 Under april – juni återgår nivåerna till att vara 20, 40 eller 60 procent.

Nya avtal måste tecknas vid ändring av permitteringsnivå

För att kunna söka stöd för korttidsarbete måste det finnas avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, som tydligt reglerar graden av och perioden för korttidsarbete. Om permitteringsgraden ändras måste nya avtal tecknas.

Om du som arbetsgivare redan har medarbetare permitterade under januari 2021 på 20, 40 eller 60 procent, men nu vill öka permitteringsgraden till 80 procent, måste du justera befintliga avtal eller teckna nya avtal med medarbetarna. Har du kollektivavtal måste den nya nivån förhandlas med facket.

Avtal om 80 procent kan skrivas retroaktivt under perioden 1 januari 2021 till att den nya lagen träder i kraft.

Nya förutsättningar för avtal i det nya stödet

Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när du tecknar avtal.

Från den 1 december 2020 till den 31 mars 2021 står staten för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från den 1 april står staten för 50 procent av kostnaden.

Under stödet 2021 är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd. En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över månadsskiftet 31 mars – 1 april 2021. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej.

Du kan läsa mer om förutsättningarna för avtal här.

Exempel på avtalsperioder

En arbetsgivare tecknar avtal om korttidsarbete på 60 procent för december. = avtalsperiod 1

Under januari tecknar arbetsgivaren avtal om korttidsarbete på 80 procent för januari till och med mars. = avtalsperiod 2

I april tecknar arbetsgivaren avtal om korttidsarbete på 40 procent för april till och med juni (med 50 procents ersättning från staten) = avtalsperiod 3

Läs mer om utökande möjligheter till korttidsarbete i regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs lagrådsremissen om stöd vid korttidsarbete i vissa fall länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå regeringen.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster