Tillväxtverket

Politiska beslut om kompetensinsatser

Kompetensinsatser under korttidsarbete införs 2021. Tillväxtverket kommer ta fram beskrivningar på vilka kostnader för kompetensinsatser som företag kan få ersättning för. Intresserade företag kan påbörja dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, med sikte på att sluta avtal mellan parterna om kompetensinsatser inför ansökan om ersättning.

Kompetensinsatser under korttidsarbete införs 2021

Företag som är berättigade till stöd vid korttidsarbete kommer under 2021 även kunna söka ersättning för kompetensinsatser av personal som är korttidspermitterad. Åtgärden blir ett sätt att kunna nyttja den tid en arbetstagare är arbetsbefriad till att höja kompetensen hos såväl företaget som individen.

Tillväxtverket ska vara handläggande myndighet. Ersättningen för kompetensinsatser ska kunna sökas i anslutning till när ett företag ansöker om stöd vid korttidsarbete. I de flesta fall kommer maxbeloppet för ersättningen vara 10 000 kronor per arbetstagare, och i vissa fall kan det bli 20 000 kronor per arbetstagare.

Ansökan om ersättning har inte öppnat än, läs mer om kompetensinsatser och tidplan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Politiska beslut

Två aktuella politiska beslut ger ramarna för kompetensersättning under korttidsarbete:

Tillväxtverket kommer ta fram beskrivningar på vilka kostnader för kompetensinsatser som företag kan få ersättning för. Detta kommer sannolikt vara klart i slutet av januari eller början av februari. Rätten att söka ersättningen gäller i lagen från och med 1 januari 2021.

Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om kompetensinsatser

För att få ersättning ska det krävas att de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Med kompetensinsatser avses i detta sammanhang insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för. Att validera kompetens innebär att strukturerat bedöma, värdera, dokumentera och erkänna kunskaper och kompetens som en person besitter.

Staten erbjuder möjlighet att söka ersättning för 60 procent av ersättningsgrundande kostnader upp till ett maxbelopp per arbetstagare. Arbetsgivaren står för 40 procent av kostnaden för kompetensinsatsen. Maxbeloppet beror på hur lång stödperioden är för korttidsstödet som företaget har fått godkänd. I de flesta fall kommer maxbeloppet för ersättningen vara 10 000 kronor per arbetstagare, och i vissa fall kan det bli 20 000 kronor per arbetstagare.

Arbetstagaren bidrar med sin tid. Korttidsarbete innebär att arbetstagarna befrias från arbete under viss tid och går ner i lön. Huruvida kompetensinsatserna enbart ska anordnas på för arbetstagaren betald arbetsbefriad tid eller även på för arbetstagaren obetald arbetstid får regleras i avtalet.