Tillväxtverket

Rättssäker handläggning – så går det till

De allra flesta arbetsgivare gör sitt bästa för att följa reglerna, men ibland kan det ändå hända att något blir fel. En viktig del av handläggningen av ärenden inom korttidsstödet är att göra systematiska kontroller.

I kontrollerna säkrar vi bland annat att företaget har rätt till stödet och att rätt belopp betalas ut. Avstämningarna som företagen gör var tredje månad syftar till att rätta till skillnaderna mellan det sökta beloppet och hur permitteringen faktiskt blev. Vid behov justeras beloppen.

Alla ärenden kontrolleras

Alla ärenden granskas noga och de uppgifter som lämnas vid ansökan och vid avstämningen kontrolleras mot andra myndigheter, som till exempel Skatteverket och Bolagsverket. De som inte uppfyller kriterierna får avslag redan vid ansökningstillfället, medan stödet krävs tillbaka när avstämningen inte skickats in eller skickats in för sent eller när tillförlitliga uppgifter saknas. Hittills har vi avslagit eller återkrävt stöd till ett belopp av två miljarder kronor.

Tillväxtverket kan också göra kontrollbesök hos arbetsgivare för att säkerställa att uppgifter om permitterad personal stämmer.

- Ibland har det uppenbarats att en högre lön har angetts än det som arbetsgivaren faktiskt har betalat ut. Det händer också att personer har anmälts som permitterade från en arbetsplats där de egentligen inte jobbar, säger, Richard Källstrand, chef för avdelningen Kvalitet och kontroll.

Djupare kontroller

Ibland behöver ärenden utredas vidare. Ofta beror det på motstridiga eller inaktuella uppgifter i ansökan eller avstämningen. Dessa måste undersökas mer noggrant innan vi kan fatta beslut. Vanliga orsaker är att ansökan saknar ett giltigt bankgironummer, att organisationsnumret inte stämmer, eller att andra jämförelsedata eller individuppgifter om varje arbetstagare inte stämmer. Även besked om vinstutdelningar under stödperioden eller indikationer om nära förestående konkurs kräver vidare utredning.

Olika lång väntetid

Eftersom varje ärende är unikt kan beslut- och bedömningsprocessen variera i tid och omfång. Vilka konsekvenser kontrollen får för utbetalat belopp får företaget veta via beslutsbrev och den e-postadress som är knuten till ärendet.

Samarbeten mellan myndigheter

Tillväxtverket samarbetar med andra myndigheter, både i handläggningen och för att förebygga och bekämpa bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet. Bland andra samarbetar vi med Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Kronofogden. Vid misstanke om brott har vi ett nära samarbete med Polisen och Åklagarmyndigheten.

– Vi har fått flera tips som vi utreder just nu. Vi anmäler misstänkta brottsfall till polis och åklagare och utfärdar återkrav på samma gång, berättar Richard Källstrand.