Tillväxtverket

31 december sista dag att söka stöd för korttidsarbete enligt 2020 års villkor

De tillfälliga regler i lagen om stöd vid korttidsarbete som gällt under 2020 upphör vid årsskiftet. Därför kommer det inte att vara möjligt att söka stöd enligt 2020 års villkor från och med 1 januari 2021.

Regeringen har föreslagit en ny tillfällig lag och sedan tidigare tagit beslut om förordningsändringar som påverkar stödet från 1 januari 2021. Förslaget om en ny tillfällig lag som reglerar en förlängning av korttidsstödet förväntas träda i kraft 15 februari. Efter att lagen trätt ikraft kommer Tillväxtverket att anpassa systemet för ansökningar enligt det nya regelverket. Den nya ansökan kommer att öppna mellan 5-8 veckor efter att lagen trätt ikraft.

I perioden mellan 1 januari 2021 och fram till att ansökan enligt de nya reglerna öppnar kommer det därför inte vara möjligt att söka stöd till korttidsarbete i vår e-tjänst. När ansökan öppnar kommer det att vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020, förutsatt att det finns avtal om permittering mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Här kan du läs mer om förutsättningarna för förlängningen av korttidsstödet.

Stöd för december 2020 kan sökas enligt de gamla eller nya villkoren

Fram till den 31 december kan du som inte redan har sökt eller haft stöd om korttidsarbete under 2020 välja hur du söker stöd. Antingen kan du söka stöd enligt 2020 års regler fram till den 31 december, eller avvakta och söka stöd för december enligt 2021 års regelverk när ansökan öppnar ca 5-8 veckor efter den 15 februari.

Efter 31 december kan du inte söka stöd retroaktivt enligt 2020 års villkor

Från och med den 1 januari 2021 kan du inte söka stöd retroaktivt för december enligt 2020 års regler. Fram till 31 december kan du dock söka stöd retroaktivt för oktober, november och december 2020.

Här hittar du alla nyheter inom om korttidsstödet

Här hittar du all information om korttidsstödet

Mer information

Från 1 januari till den 15 februari gäller den ordinarie lagen för korttidsarbete med lägre stödnivåer och andra krav på att företaget ska befinna sig i tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter (§5a). Tillväxtverkets preliminära bedömning är att ytterst få företag kommer vara berättigade stöd enligt den ordinarie lagen. Därför är det viktigt för företag att vänta på att den nya lagen träder kraft och vi har öppnat ansökningssystemet.