Tillväxtverket

Förtydligande om värdeöverföringar

Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete träder i kraft den 15 februari 2021 och gäller retroaktivt från 1 december.

Mot bakgrund av det nya lagförslaget, som också innehåller förslag till lagreglering gällande vinstutdelning och andra värdeöverföringar, klargör vi nu ytterligare vad som gäller för värdeöverföringar fram tills det att den nya lagen träder i kraft.

Det besked som vi lämnar idag om värdeöverföringar utgår från nuvarande lagstiftning och gäller fram till den 15 februari 2021.

Fram till dess att den föreslagna lagändringen träder i kraft, kontrollerar Tillväxtverket vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Koncernbidrag kontrolleras i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag i bokslut som inträffar före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Tillväxtverket gör bedömningen att lämnat koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeöverföring, inte utgör ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas.

Läs mer i pressmeddelande från 30 november 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.