Tillväxtverket

Promemoria om ändringar i lagen om korttidsarbete

Finansdepartementet har idag 27 november skickat ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete som innehåller ändringar i lagen om korttidsarbete.

Ändringarna innebär bland annat att stödet för korttidsarbete förlängs med upp till sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Lagändringarna innehåller också förtydliganden kring vinstutdelning kopplat till korttidsstödet.

Lagändringen föreslås träda i kraft 15 februari 2021 men gälla retroaktivt från 1 december 2020. Sedan tidigare har regeringen tagit beslut om förordningsändringar som innebär en striktare hantering av stödet.

Tillväxtverket kommer nu att skyndsamt se över konsekvenserna av lagförslaget och förordningsändringarna och återkommer med mer information.

På regeringen.se kan du ta del av promemorian. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.