Tillväxtverket

Information till dig som ansökt om korttidstöd med startmånad juli

Om du som arbetsgivare fått din ansökan om korttidstöd beviljad får du automatisk godkänt att söka stöd i högst sex månader. Nu behöver Tillväxtverket veta om du som ansökt om stöd med startmånad juli fortfarande har ekonomiska svårigheter. I så fall kan du ansöka om förlängt godkännande av stöd för ytterligare tre månader, januari – mars 2021.

Om du är i fortsatt behov av stöd ska du svara på några frågor i formuläret längst ned på denna sida och skicka in det till oss via kompletteringsformuläret. Sista dag att skicka in är 8 december.

Detta gäller endast för gruppen som ansökt om stöd med startmånad juli. Övriga stödmottagare fick möjlighet att söka om förlängt stöd i samband med avstämningen.

Glöm inte att du måste besvara alla frågor för att vi ska kunna handlägga ansökan om förlängt godkännande. Sista dag att skicka in är 8 december 2020.

Om du svarar nej på frågorna i formuläret, har du inte möjlighet att få fortsatt stöd.

Väljer du att inte alls skicka in ansökan om förlängt godkännande, har du inte heller möjlighet att få fortsatt stöd.

Sök förlängt godkännande här

Läs mer om 2021 och förlängningen av korttidsarbete