Tillväxtverket

Information till dig som ansökt om korttidstöd med startmånad juli

Om du som arbetsgivare fått din ansökan om korttidstöd beviljad får du automatisk godkänt att söka stöd i högst sex månader. Nu behöver Tillväxtverket veta om du som ansökt om stöd med startmånad juli fortfarande har ekonomiska svårigheter. I så fall kan du ansöka om förlängt godkännande av stöd för ytterligare tre månader, januari – mars 2021.

Om du är i fortsatt behov av stöd ska du svara på några frågor i formuläret längst ned på denna sida och skicka in det till oss via kompletteringsformuläret. Sista dag att skicka in är 8 december.

Detta gäller endast för gruppen som ansökt om stöd med startmånad juli. Övriga stödmottagare fick möjlighet att söka om förlängt stöd i samband med avstämningen.

Glöm inte att du måste besvara alla frågor för att vi ska kunna handlägga ansökan om förlängt godkännande. Sista dag att skicka in är 8 december 2020.

Sök förlängt godkännande här

Läs mer om 2021 och förlängningen av korttidsarbete