Tillväxtverket

Ändringar i stöd vid korttidsarbete

Regeringen har aviserat ett antal förändringar i stödet vid korttidsarbete samt en förlängning fram till som längst 30 juni 2021. Det går inte att ansöka om stöd för perioden förlängningen omfattar ännu. Vi återkommer inom kort om när ansökan för 2021 öppnar.

Ändringar i förordningen om stöd vid korttidsarbete

Regeringen har den 17 november publicerat ett antal förändringar i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Ändringarna innebär en rad åtgärder som syftar till att öka graden av kontroll i stöd till korttidsarbete. Bland annat ska företagen som ansöker om stöd för korttidsarbete från 2021 redan vid ansökan lämna ytterligare underlag, till exempel avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om korttidsarbete och uppgifter som styrker att företaget befinner sig i allvarliga ekonomiska svårigheter.

Från och med 31 januari ska utbetalningarna enligt förordningen ske månadsvis.

Tillväxtverket kommer nu att analysera vilka konsekvenser dessa ändringar i förordningen får för det fortsatta arbetet. Vi kan i nuläget inte svara på frågor om de praktiska konsekvenserna detta innebär men kommer att återkomma till detta inom kort.
I svensk författningssamling kan du ta del av alla förordningsändringar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängning av korttidsstödet

Regeringen aviserade den 9 november att korttidsstödet förlängs med upp till sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Samtidigt föreslås också att karensperioden om 24 månader efter avslutat stöd tillfälligt tas bort. Det innebär att företag som beviljats stöd tidigare men avslutat stödet kan söka stödet igen för tid från och med 1 december 2020. Viktigt att komma ihåg är att det inte går att ansöka om stöd för perioden ännu. Vi återkommer inom kort om när ansökan om den nya perioden öppnar.

Enligt regeringens avisering kommer staten stå för 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen fram till och med den 31 mars 2021. Under april, maj och juni 2021 kommer staten stå för 50 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.

Stöd till kompetensutveckling

Vid korttidsarbete frigörs tid för arbetstagarna. Denna tid kan användas för kompetensinsatser som kan leda till att kompetensnivån i företaget höjs. Regeringen föreslår att företag som beviljats stöd till korttidsarbete också ska kunna söka medel för att kompetensutveckla personalen som är permitterad, från januari 2021.

Vi inväntar detaljerna i villkor och förutsättningar för förlängningen av stödet och och hänvisar tills vidare till regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.