Tillväxtverket

Viktigt att tänka på för att minimera handläggningstiden

I handläggning av ärenden om stöd för korttidsarbete har vi noterat några vanligt förekommande saker som kan resultera i att ärendet kan ta längre tid eller att företaget inte får stöd. Detta är det viktigt att vara uppmärksam på.

Du som söker stöd behöver visa att du som arbetsgivare är berättigad till stödet. Om du beviljas stöd ska du sedan redovisa användningen av stödet var tredje månad.

Du hittar alla villkor för att få stödet på våra webbsidor om korttidsarbete.

— Det är viktigt att du kontrollerar att ditt företag uppfyller villkoren för korttidsstödet, säger Sofie Arvidsson, chef för Kund och support inom Tillväxtverket.

— Kom också ihåg varför stödet finns; det är ett stöd för att företag ska kunna behålla sina anställda och slippa varsla om uppsägning.

Stödet täcker delar av företagets lönekostnader så att medarbetare kan gå ner i tid utan att behöva gå ner så mycket i lön. Stödet till korttidsarbete är inte till för att täcka andra typer av kostnader som du har. På Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta en sammanställning av vilka andra stöd som finns för företagare.

Har du betalat arbetsgivaravgifter under jämförelsemånaden för alla de medarbetare du har sökt stöd för?

Om du till exempel söker stöd för fem anställda under en månad, ska fem anställda även varit anställda under din jämförelsemånad. Jämförelsemånaden är den månad som inföll 3 månader innan starten av perioden som företaget söker stöd för. 
Exempel: Om du bara hade tre anställda i januari (din jämförelsemånad), så kommer du bara kunna få stöd för dessa tre i april (din första stödmånad).

Har du betalat arbetsgivaravgifter för alla månader du söker stöd?

För att få stöd om korttidsarbete behöver man vara registrerad arbetsgivare i Sverige och betala arbetsgivaravgifter för de arbetstagare som man söker stöd för. Det gäller för alla månader som man söker stöd för (inte bara jämförelsemånaden). Undantag gäller för anställda som varit föräldralediga och tagit ut föräldrapenning och sjukskrivna som tagit ut sjukpenning.

Har du lämnat in avstämningen i tid?

Om du inte lämnar in avstämningen i tid så är du inte berättigad till stöd. Stödet ska stämmas av var tredje månad och det är viktigt att du lämnar in alla dina avstämningar i tid. Gör du inte det kan du bli återbetalningsskyldig för hela stödet. Information om när avstämningarna ska lämnas in hittar du på våra webbsidor om korttidsstödet och i ditt beslutsbrev.

Har du skickat in fler ansökningar?

Du ansöker om mer stöd samtidigt som du gör din avstämning. Du ska alltså inte skicka in en ny ansökan om mer stöd, inte heller om beslut om avstämningen dröjer. Om du gör en ny ansökan kommer handläggningen av ditt ärende ta betydligt längre tid.

Råkade något bli fel och du har skickat in en komplettering?

Tänk på att det är viktigt att du lämnar in rätt uppgifter och att avstämningar tar längre tid än den initiala ansökan. Ta därför god tid på dig, och var noga. Men ibland blir det inte rätt även om man är noga. Tyvärr innebär kompletteringar till ett ärende att det tar mycket längre tid att handlägga.

Har ditt företag haft tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter av anledningar som inte har kunnat förutses eller undvikas?

Ställ dig frågan; beror företagets tillfälliga ekonomiska svårigheter på omständigheter som du inte kunnat påverka, till exempel den nu rådande pandemin? Stödet till korttidsarbete är till för företag som har tillfälliga svårigheter, inte för företag som redan innan den tillfälliga omständigheten hade en svår ekonomisk situation.