Tillväxtverket

Handläggnings­tider för avstämning

Vi får många frågor om handläggningstid för avstämning och beslut om fortsatt stöd. Eftersom handläggningstiden skiljer sig mycket mellan olika ärenden går det inte att svara hur lång tid varje ärende tar, här förklarar vi de vanligaste orsakerna till att beslut dröjer.

Vi har nu handlagt två tredjedelar av avstämningarna som genomfördes under juni och juli. Vi arbetar intensivt med handläggningen av avstämningar som återstår och har som ambition att alla ska få svar så snart som möjligt.

Vi behöver kontrollera uppgifter

Handläggningen av avstämningarna ska ske effektivt, men vi genomför också utförliga kontroller för att stoppa felaktiga utbetalningar. Att stödet hanteras på ett ansvarsfullt och rättssäkert sätt ligger i allas intresse.

Den vanligaste anledningen till att vi behöver göra en utförligare kontroll är att vi behöver stämma av inbetalade arbetsgivaravgifter för de medarbetare som är inkluderade i avstämningen. Denna kontroll är avgörande för att beloppet ska bli rätt.

I enlighet med lagen är avstämningen en av flera viktiga kontroller som Tillväxtverket gör för att säkerställa att stödet används på rätt sätt. Att nyttja stödet trots att man inte har rätt till det, eller att inte använda det på rätt sätt, är ett brott. 

Så kan du förbereda andra avstämningen

Om du inte har fått besked om din första avstämning när din andra avstämning öppnar kommer du att få ett individuellt startdatum för din andra avstämning i det beslutsbrev som skickas när första avstämningen är beslutad. Du kommer att ha 28 dagar på dig att göra din andra avstämning från det nya datumet.

För dig med första stödmånad i april öppnar andra avstämningen 14 oktober.

Vi kommer skicka ut en påminnelse när det är dags för dig att göra din avstämning. Du kan redan nu förbereda dig genom att läsa mer om avstämningen på vår webbplats. Informationen uppdateras löpande.

Läs mer om andra avstämningen