Tillväxtverket

Andra avstämningen öppnar 16 september

Du som beviljats stöd med första stödmånad i mars ska enligt lagen om korttidsarbete göra andra avstämningen i september. Andra avstämningen öppnar 16 september.

Tillväxtverket har tidigare informerat om att du som ansökt om korttidsstöd med start i mars ska göra en andra avstämning från i september (den första avstämningen genomfördes i juni). Andra avstämningen öppnar 16 september. Du har fyra veckor på dig att göra din andra avstämning. Sista dag för att lämna in andra avstämningen är 14 oktober. Du kommer att få ett mejl från oss när andra avstämningen öppnar.

Varför dröjer öppningen av andra avstämningen?

Vi har på mycket kort tid byggt ett ansökningssystem som uppfyller kraven på användarvänlighet och rättssäkerhet. Systemet hanterar också en mycket stor mängd ansökningar. För att det ska gå snabbt för dig som sökt stöd att få besked och utbetalning av medel är det också viktigt att handläggningen är smidig och rättssäker. Tillväxtverket fortsätter kraftsamla och utveckla samtidigt som vi just nu hanterar den största mängden ärenden vi haft under hela stödperioden. För att andra avstämningen ska uppfylla alla krav och också omfatta en slutavstämning för dig som inte kommer att ansöka om mer stöd behöver vi mer utvecklingstid.

Vi skickar ut påminnelsemejl när det är dags för dig att göra din andra avstämning.

Inte fått beslut om första avstämningen?

För att kunna genomföra din andra avstämning måste du ha fått beslut om första avstämningen. Du ska alltså inte påbörja andra avstämningen innan du fått ett beslut om första avstämningen.

Vi är medvetna att många inte har fått beslut om sin första avstämning. Handläggningen av avstämningar och ansökan om mer stöd är mer komplex än första ansökan eftersom det nya sökta beloppet stäms av mot redan utbetalat belopp. Vi arbetar intensivt med handläggningen och vår ambition är att en majoritet ska ha fått beslut när andra avstämningen öppnar 16 september. 

Ansöka om mer stöd

Om du har fortsatt ekonomiska svårigheter och vill ansöka om mer stöd gör du det när du gör din andra avstämning. Du kan inte ansöka om mer stöd genom att göra en separat ansökan. Det kan ta längre tid att få ett beslut om utbetalning av fortsatt stöd eftersom det sker samtidigt som nuvarande period stäms av. Om du inte ska ansöka om mer stöd blir andra avstämningen din slutavstämning.

Här kan du läsa mer om hur avstämningen går till.

Information om slutavstämning kommer inom kort.