Tillväxtverket

Varför dröjer besked om avstämningen?

Alla som sökt och beviljats stöd för korttidsarbete ska göra en avstämning tre månader efter första stödmånaden påbörjats. Avstämningen är viktig både för stödmottagaren och för Tillväxtverket då den ger en indikation på om företaget har fått för mycket eller för lite stöd. Det är också i avstämningen som arbetsgivaren justerar graden av korttidsarbete om den ändrats och ansöker om mer stöd om behovet av stöd kvarstår.

Eftersom handläggningstiden för avstämningarna kan variera mycket kan vi tyvärr inte svara på hur långt tid det tar innan man får besked om sin avstämning och ansökan om mer stöd men vi arbetar skyndsamt med att hantera alla ärenden och kontaktar stödmottagaren om uppgifter saknas eller vi har andra frågor gällande avstämningen eller ansökan om mer stöd.

Vi vet att situationen för de företag som söker stöd för korttidsarbete är utmanande och vårt mål är att handläggningen ska ske så skyndsamt som möjligt. Samtidigt är det nödvändigt att kontroller genomförs och att vi säkerställer att stödet används på rätt sätt. Att nyttja stödet trots att man inte har rätt till det, eller att inte använda det på rätt sätt, är ett brott. I enlighet med lagen är avstämningen en av flera viktiga kontroller som Tillväxtverket gör för att säkerställa att stödet används på rätt sätt.

I avstämningen redovisar arbetsgivaren det faktiska utfallet för korttidsarbetet under de första tre stödmånaderna. Det faktiska utfallet kan av flera anledningar skilja sig från vad arbetsgivaren angav vid ansökningstillfället. Till exempel kan det gått bättre eller sämre än vad som först befarades, anställda kan ha varit frånvarande av olika skäl eller så finns inte längre behov av stödet.

Alla dessa uppgifter måste handläggas för att ansökan om nytt stöd ska kunna beslutas. Eftersom mängden uppgifter som ska kontrolleras är betydligt fler än vid första ansökan tar handläggningen betydligt längre tid.

Mer information

Läs mer om hur avstämningen går till

Frågorna och svar om korttidsarbete

verksamt.se hittar du samlad information till företagare till följd av coronaviruset.

Många regioner och kommuner erbjuder företagare olika insatser och stöd med anledning av coronaviruset. Hitta rådgivning i din region.