Tillväxtverket

Uppdaterad information om koncernbidrag och aktieutdelning

Tillväxtverkets principiella bedömning är att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd för 2020.

Ramverket för korttidsarbete har krävt omfattande uttolkning av befintlig lagstiftning. Tillväxtverket har löpande förtydligat information om villkoren för stödet utifrån denna process.

- Stödet för korttidsarbete kom på plats väldigt snabbt. Frågan om värdeöverföringar är komplex vilket har krävt att vi utvecklar och preciserar våra svar över tid. Vi jobbar hårt för att lämna besked till företagen, säger Laura Brandell Tham, enhetschef på Tillväxtverket.

Läs mer i pressmeddelande från 12 juni