Tillväxtverket

Avstämning öppnar 16 juni

Tre månader efter godkänd ansökan om korttidsarbete ska det göras en avstämning. Den första avstämningsperioden startar 16 juni. Ta god tid på dig när du gör din avstämning, det är mycket uppgifter som ska fyllas i och det är viktigt att uppgifterna är korrekta.

Tillväxtverket senarelägger avstämningsperioden för de företag som har fått stöd för korttidsarbete med start i mars och ska göra sin avstämning i juni. Istället för att ske mellan 1-15 juni sker den nu mellan 16-30 juni.

Anledningen är att vi behöver mer tid för att få klart systemet för avstämning som möjliggör kontroller som säkrar att skattemedel används på rätt sätt och som samtidigt underlättar för företagen att göra rätt.

Viktigt att tänka på vid avstämningen

Det är bara om du som beviljats stöd under mars som du ska göra avstämning med start 16 juni. Du måste göra avstämningen även om utfallet är samma som när du sökte stödet.

Om du beviljades stöd med start i april ska du göra din avstämning med start 1 juli.

Du har två veckor på sig att göra avstämningen.

Om den inte är inlämnad i tid kan du bli återbetalningsskyldig av hela stödet. En slutjustering görs vid avtalsperiodens slut, nu får du en indikering om hur du ligger till.

Avstämningen består av fyra steg

  1. Du kan justera tidigare uppgifter
  2. Du stämmer av det faktiska utfallet, det vill säga hur de anställda faktsikt arbetat under stödperioden
  3. Du kan ansöka om ytterligare stöd. Observera att det bara är vid avstämningen som du kan ansöka om mer stöd! Du ska alltså inte göra en ny separat ansökan om mer stöd.
  4. Du kan ansöka om förlängning, vilket gör att du har möjlighet att ansöka om stöd i totalt 9 månader.

Ta god tid på dig

Det är viktigt att du påbörjar din avstämning i tid så att du har god tid på dig när du ska göra din avstämning. Det är många uppgifter som ska fyllas i och det är viktigt att alla uppgifter är korrekta. Du kan alltid spara din uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle under avstämningsperioden.

Längre handläggningstid för avstämningen

Det kan ta längre tid innan du får besked om avstämningen och beslut om fortsatt preliminärt stöd än det gjorde vid första ansökan. Det beror på att beslut om fortsatt stöd hänger ihop med avstämningen. Handläggning och kontroll av ditt ärende tar betydligt längre tid om du behöver komplettera uppgifter efter inskickad avstämning.