Tillväxtverket

Aktuellt om korttids­arbete

Här hittar du aktuella artiklar om korttidsarbete.

 • Nya datum för avstämning två
  Alla som har beviljats stöd om korttidsarbete ska göra avstämningar var tredje månad. Nu är datum klara för när du som sökt stöd med start i april och maj ska göra din andra avstämning. Du kommer att få ett mejl från oss när andra avstämningen öppnar...
 • Regler kring fördelning av arbetstid
  Tillväxtverket får just nu många frågor kring hur arbetstiden och den arbetsbefriade tiden får fördelas under stödperioden. Av den anledningen belyser vi här vad som gäller.
 • Korttidsstödet 2021
  Under 2020 gäller särskilda förutsättningar i lagen om korttidsarbete. Från och med 2021-01-01 kan förutsättningarna komma att ändras. Vi återkommer med mer information löpande.
 • Avstämning två öppnar onsdag 16 september
  Du som sökt stöd med start i mars ska göra din andra avstämning mellan 16 september och 14 oktober. Avstämning två öppnar klockan 9.00 i morgon.
 • Andra avstämningen öppnar 16 september
  Du som beviljats stöd med första stödmånad i mars ska enligt lagen om korttidsarbete göra andra avstämningen i september. Andra avstämningen öppnar 16 september.
 • Varför dröjer besked om avstämningen?
  Alla som sökt och beviljats stöd för korttidsarbete ska göra en avstämning tre månader efter första stödmånaden påbörjats. Avstämningen är viktig både för stödmottagaren och för Tillväxtverket då den ger en indikation på om företaget har fått för myc...
 • Vad gäller vid utbetalning av bonus vid stöd för korttidsarbete?
  Vi får många frågor om hur bonusutbetalningar ska hanteras i förhållande till stöd för korttidsarbete. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende om arbetstagaren har ovillkorlig rätt till bonusen, eller om arbetsgivaren har en ensidig rätt att beslut...
 • Förlängd tid att göra avstämning
  Riksdagen har tagit beslut om tiden för arbetsgivare att komma in med avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två veckor till fyra veckor. Lagändringen börjar gälla den 6 juli 2020.
 • Information till företag med flera ansökningar
  Du som har flera beviljade ärenden ska göra separata avstämningar för varje enskilt ärende eller stämma av utfallet för de beviljade ärendena i en avstämning. I avstämningen stämmer du av utfallet för de anställda och den period som det beviljade äre...
 • Uppdaterad information om koncernbidrag och aktieutdelning
  Tillväxtverkets principiella bedömning är att koncernbidrag avseende verksamhetsåret 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd för 2020.
 • Avstämning öppnar 16 juni
  Tre månader efter godkänd ansökan om korttidsarbete ska det göras en avstämning. Den första avstämningsperioden startar 16 juni. Ta god tid på dig när du gör din avstämning, det är mycket uppgifter som ska fyllas i och det är viktigt att uppgifterna ...