Tillväxtverket

Aktuellt om korttids­arbete

Här hittar du aktuella artiklar om korttidsarbete.

 • 80 procent permittering möjlig under januari-mars 2021

  Regeringen meddelade den 12 januari att arbetsgivare kommer att kunna söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden under januari, februari och mars 2021. Staten står för 75 procent av kostnaden, den anställda behåller 88 procent av...
 • Förutsättningar för avtal i stödet 2021

  Om du som arbetsgivare vill införa korttidsarbete och söka stöd för någon del av perioden 1 december 2020 och 30 juni 2021 behöver du skriva nya avtal med dina anställda. Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför ...
 • Politiska beslut om kompetensinsatser

  Kompetensinsatser under korttidsarbete införs 2021. Tillväxtverket kommer ta fram beskrivningar på vilka kostnader för kompetensinsatser som företag kan få ersättning för. Intresserade företag kan påbörja dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare, ...
 • Rättssäker handläggning – så går det till

  De allra flesta arbetsgivare gör sitt bästa för att följa reglerna, men ibland kan det ändå hända att något blir fel. En viktig del av handläggningen av ärenden inom korttidsstödet är att göra systematiska kontroller.
 • 31 december sista dag att söka stöd för korttidsarbete enligt 2020 års villkor

  De tillfälliga regler i lagen om stöd vid korttidsarbete som gällt under 2020 upphör vid årsskiftet. Därför kommer det inte att vara möjligt att söka stöd enligt 2020 års villkor från och med 1 januari 2021.
 • Ersättning för kompetensinsatser av permitterad personal

  Regeringen har föreslagit att 80 miljoner kronor avsätts 2021 för att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Tiden som frigörs under korttidsarbete ska kunna användas för att hö...
 • Förutsättningar för korttidsarbete 2021

  Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, ...
 • Förtydligande om värdeöverföringar under nuvarande stödperiod

  Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete förväntas träda i kraft den 15 februari 2021 och gälla retroaktivt från 1 december.Mot bakgrund av det nya lagförslaget, som också innehåller förslag till lagreglering gällande vinstutde...
 • Promemoria om ändringar i lagen om korttidsarbete

  Finansdepartementet har idag 27 november skickat ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete som innehåller ändringar i lagen om korttidsarbete.
 • Ändringar i stöd vid korttidsarbete

  Regeringen har aviserat ett antal förändringar i stödet vid korttidsarbete samt en förlängning fram till som längst 30 juni 2021. Det går inte att ansöka om stöd för perioden förlängningen omfattar ännu. Vi återkommer inom kort om när ansökan för 202...
 • Information till dig som ansökt om korttidstöd med startmånad juli

  Om du som arbetsgivare fått din ansökan om korttidstöd beviljad får du automatisk godkänt att söka stöd i högst sex månader. Nu behöver Tillväxtverket veta om du som ansökt om stöd med startmånad juli fortfarande har ekonomiska svårigheter. I så fall...
 • Viktigt att tänka på för att minimera handläggningstiden

  I handläggning av ärenden om stöd för korttidsarbete har vi noterat några vanligt förekommande saker som kan resultera i att ärendet kan ta längre tid eller att företaget inte får stöd. Detta är det viktigt att vara uppmärksam på.
 • Korttidsstödet förlängs

  Regeringen har den 9 november beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs till juni 2021. Tillväxtverket kommer även fortsatt att hantera stödet.
 • Så har Tillväxtverket arbetat med stöd till korttidsarbete

  Det har nu gått sex månader sedan Tillväxtverket fick uppdraget att hjälpa företag som drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. Vi får många frågor om hur det går för de som tar del av stödet för korttidsarbete och hur vi har arbetat med uppd...
 • Avstämning två öppnar 14 oktober för dig som sökt stöd i april

  Idag 1 oktober gick det ut ett felaktigt meddelande till dig som ska göra din andra avstämning med start 14 oktober. Avstämningen öppnar som vi tidigare meddelat 14 oktober.
 • Handläggnings­tider för avstämning

  Vi får många frågor om handläggningstid för avstämning och beslut om fortsatt stöd. Eftersom handläggningstiden skiljer sig mycket mellan olika ärenden går det inte att svara hur lång tid varje ärende tar, här förklarar vi de vanligaste orsakerna til...
 • Nya datum för avstämning två

  Alla som har beviljats stöd om korttidsarbete ska göra avstämningar var tredje månad. Nu är datum klara för när du som sökt stöd med start i april och maj ska göra din andra avstämning. Du kommer att få ett mejl från oss när andra avstämningen öppnar...
 • Regler kring fördelning av arbetstid

  Tillväxtverket får just nu många frågor kring hur arbetstiden och den arbetsbefriade tiden får fördelas under stödperioden. Av den anledningen belyser vi här vad som gäller.
 • Korttidsstödet 2021

  Under 2020 gäller särskilda förutsättningar i lagen om korttidsarbete. Från och med 2021-01-01 kan förutsättningarna komma att ändras. Vi återkommer med mer information löpande.
 • Avstämning två öppnar onsdag 16 september

  Du som sökt stöd med start i mars ska göra din andra avstämning mellan 16 september och 14 oktober. Avstämning två öppnar klockan 9.00 i morgon.
 • Andra avstämningen öppnar 16 september

  Du som beviljats stöd med första stödmånad i mars ska enligt lagen om korttidsarbete göra andra avstämningen i september. Andra avstämningen öppnar 16 september.
 • Varför dröjer besked om avstämningen?

  Alla som sökt och beviljats stöd för korttidsarbete ska göra en avstämning tre månader efter första stödmånaden påbörjats. Avstämningen är viktig både för stödmottagaren och för Tillväxtverket då den ger en indikation på om företaget har fått för myc...
 • Vad gäller vid utbetalning av bonus vid stöd för korttidsarbete?

  Vi får många frågor om hur bonusutbetalningar ska hanteras i förhållande till stöd för korttidsarbete. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende om arbetstagaren har ovillkorlig rätt till bonusen, eller om arbetsgivaren har en ensidig rätt att beslut...
 • Förlängd tid att göra avstämning

  Riksdagen har tagit beslut om tiden för arbetsgivare att komma in med avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två veckor till fyra veckor. Lagändringen börjar gälla den 6 juli 2020.
 • Information till företag med flera ansökningar

  Du som har flera beviljade ärenden ska göra separata avstämningar för varje enskilt ärende eller stämma av utfallet för de beviljade ärendena i en avstämning. I avstämningen stämmer du av utfallet för de anställda och den period som det beviljade äre...
 • Avstämning öppnar 16 juni

  Tre månader efter godkänd ansökan om korttidsarbete ska det göras en avstämning. Den första avstämningsperioden startar 16 juni. Ta god tid på dig när du gör din avstämning, det är mycket uppgifter som ska fyllas i och det är viktigt att uppgifterna ...