Tillväxtverket

Information och stöd med anledning av coronakrisen

Tillväxtverkets samlade information om insatser för att möta coronakrisen. För företag, stödmottagare, myndigheter, kommuner och regioner.

För arbetsgivare - korttids­arbete

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Korttidsarbete 2021

Information in english about short-time work allowance

För stödmottagare av projektmedel

När projekt med kort varsel måste ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten kan det medföra kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte levererats. Vad gäller då om man är stödmottagare av projektmedel?

Hjälp att tolka reglerna för kostnaders stödberättigande

Omställningsstöd och annat för företagare

På verksamt.se finns samlad information till dig som är företagare.

Samlad information till följd av coronaviruset, på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För myndigheter

Myndigheter på olika nivåer som möter företag i sin verksamhet kan bidra för att underlätta för företagen under covid-19 och coronavirusutbrottet

Myndighetsstöd under covid -19

För regioner

Här hittar ni som jobbar i regionerna stöd att hantera virusutbrottets effekter på näringslivet.

Regional samverkan med anledning av covid-19

Statistik om ansökningar om stöd för korttidsarbete

Här hittar du de senaste uppdateringarna om hur många ansökningar som kommit in och hur de är fördelade på bransch och län.

Statistik om korttidsarbete

Kompetens­­utveckla under korttids­arbete

Om ni för tillfället har drabbats av stopp i produktionen eller i försäljningen kan kompetensutveckling vara ett sätt att stärka företaget tills det kommer igång igen.

Kompetens­­utveckla under korttids­arbete

Omställningsguide för kommun och region

När ett stort företag drar ner verksamhet uppstår olika effekter. I vår omställningsguide hittar du som är tjänsteperson eller politiker i en kommun eller region stöd och idéer om hur ni kan hantera en större omställning.

Omställningsguiden

Utlysningar

Det finns flera olika stöd att söka. Vissa helt inriktade på att stötta i spåren av covid - 19.

Utlysningar