Tillväxtverket

Vi som bloggar

Här är vi som för tillfället skriver i bloggen. Vill du komma i kontakt med oss är bästa sättet att använda e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se. För mer generella frågor om Tillväxtverkets verksamhet kan du skicka ett meddelande till registrator. Medieansvarig för bloggen är kommunikationschef Susanne Eklöf.

Lena Carlsson, chefsstrateg, digitalisering

Lena är jurist och MBA. Hon har tidigare varit kanslichef för Digitaliseringskommissionen och har bred erfarenhet från statligt arbete kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar för näringsliv och samhälle. Lena har också varit global konsultchef för ett börsnoterat IT-företag och industri-och kommunikationsråd vid Sveriges EU representation i Bryssel.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Marcus Liu, startups och inkubatorer

Marcus är utbildad affärsjurist med finansiell inriktning. Marcus specialområden är bland annat startups, miljöteknik, och inkubatorer. Marcus är initiativtagare till Startup-Sweden, ett Boot Camp som riktar sig till Sveriges mest lovande digitala startups.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Regina Summer, innovation och grön tillväxt

Regina har en Master i Sociology of Law och har gedigen kunskap om nationella och internationella innovationssystem och frågor om grön tillväxt. Hon har tidigare varit bland annat Executive Director för Snitts, Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Gunilla Thorstenson, smart industri och entreprenörskap

Gunilla har jobbat brett med entreprenörskap och företagande, dess villkor och förutsättningar för hållbar tillväxt i många år, bland annat som programansvarig för kvinnors företagande. Hon ansvarar nu för att driva på myndighetens arbete för smart industri och entreprenörskap. Gunilla har en Master och är internationell ekonom.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Johanna Giorgi, hållbar utveckling

Johanna är utbildad statsvetare och är specialiserad på hållbar utveckling i ett tillväxt- och näringslivsperspektiv. Johanna har kunskap om hur dagens samhällsutmaningar ändrar förutsättningarna för ekonomin och näringslivet i stort - och hur de kan lösas med företagandet som verktyg.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Johanna Essemyr Pauldin, affärsutveckling och internationalisering

Johanna är pol kand, och vet vad som driver tillväxt i företag och hur samhället kan bidra till goda förutsättningar. Johanna jobbar med internationalisering, nyindustrialisering och affärsutveckling i bred bemärkelse och har djup insikt i hur det offentliga systemet kan bli bättre på att vägleda och ge råd till företag.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Patrik Sällström, regional tillväxt

Patrik är ekonom med snart 20 års praktisk erfarenhet av regionalt tillväxtarbete. Patrik kan EUs regionalpolitik och arbetet med regionala utvecklingsfonden i Sverige, med särskilt fokus på norra Sverige. Patrik är nationell expert i den parlamentariska landsbygdskommittén.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Klas Rabe, kulturella och kreativa näringar

Klas har en fil kand i historia och samhällsämnen och har lång erfarenhet från kultursektorn och offentlig verksamhet, bl.a. som avdelningschef på Nordiska muséet och genom arbete i mindre eventbyrå. Några specialområden är immateriella tillgångar, digital innovation och distribution och born globals. Klas är svensk expert i EU:s strategiarbete med dessa frågor.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Monika Kväl, kompetensförsörjning i näringslivet

Monika är pol kand och har arbetat brett med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i många år. Hon är särskilt väl insatt i företags och regioners utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet och behovet av samordning av aktörer inom kompetensförsörjningssystemen på nationell och regional nivå. Monika har varit nationell expert i yrkesprogramsutredningen.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Lars Wikström, regional tillväxt

Avdelningschef Regioner, med en bred och djup kunskap om regionala tillväxtfrågor och EU-satsningar i Sverige.

 


Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Rosi Hoffer, jämställd regional tillväxt

Rosi har projektlett Tillväxtverkets externa arbete med tre olika regeringsuppdrag på temat jämställd regional tillväxt sedan 2010. Fokus har varit nationell samordning, stöd och kunskapsutveckling. Rosi arbetade tidigare med programmet Främja kvinnors företagande och drog i gång det omfattande arbetet med den nationella strategin Öppna Upp, lika villkor i det företagsfrämjande systemet. Tidigare var Rosi genussamordnare på Folkhälsomyndigheten. Hon har en magister­examen i Samhälls- och Kulturanalys med inriktning mot genus och en master i Östeuropastudier.

Kvinna och man arbetar tillsammans framför datorn.

Cecilia Bertilsson, kommunikation

Cecilia Bertilsson är kommunikatör på Tillväxtverket, bland annat för hållbarhetsfrågor. Hon är biolog och har drivit ett kafé i Borgholm.

Cecilia Bertilsson


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.