Tillväxtverket

RSS Blogg


 • Tyst kunskap om Smart industri blir synlig
  Efter flera års arbete med en rad uppdrag inom Smart industri har vi samlat på oss många erfarenheter och lärdomar. En del ljuva lärdomar, en del bittra. Som i allt lärande.

 • Nyttiggörande­kapacitet - så går forskning från labb till nytta
  Många av framtidens utmaningar kan mötas med hjälp av forskning och innovation. Gränser kan flyttas för vad som är möjligt för att nå en framtida hållbar utveckling. Men hur ser vägarna framåt ut? Och hur gör vi forskningresultat tillgängliga i mer än böcker och vetenskapliga tidskrifter?

 • Krisen är inte över men stora skillnader mellan branscher
  För ett tag sen bjöd Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf in ett antal företrädare från näringsliv och akademi för ett informellt samtal om Corona-krisens utveckling och effekter, som en uppföljning på ett liknande möte som hölls i maj.

 • Både och – som enda väg framåt
  Du som gillar busenkla budskap blir snart besviken. Inte heller den här gången serverar jag några snabba sanningar om framtiden för Sveriges landsbygder. Jag tänkte helt enkelt krångla till det.

 • Samarbete gynnar svensk export
  Nyligen publicerade Tillväxtanalys en rapport som analyserat effekten av statligt stöd till små och medelstora företag i Sverige som vill exportera. Bäst effekter får företag som fått stöd från flera aktörer eller företag som har en så kallad outnyttjad potential. Analysen inkluderar stöd från Tillväxtverket i form av affärsutvecklingscheckar och Enterprise Europe Network, Business Swedens satsning Steps to Export, och exportlån av Almi företagspartner AB.

 • Fler robotar i svensk industri
  Den senaste statistiken från IFR (International Federation of Robots) visar att trenden med minskade robotinvesteringar i Sverige har brutits. 2016 var ett toppår sedan sjönk investeringarna under 2017 och 2018. Förra året steg de igen. 2016 installerades 1657 robotar medan det var 1423 robotar år 2019. En bit kvar till rekordet alltså.

 • När ska vi ner i det kalla vattnet igen?
  Svenska badvatten är i regel väldigt kalla. Men vi vet alla vad man ropar till vännerna på bryggan efter de första panikartade andetagen: Det är skönt när man varit i ett tag!

 • Innovation har aldrig varit så viktig som nu
  Många företag befinner sig i kris. Marknader har minskat eller försvunnit och branscher har drabbats av stora intäktstapp till följd av kraftig nedgång av efterfrågan. Kampen för att lindra effekterna för jobb och tillväxt är långt ifrån över och väcker frågor om hur vi kan tänka nytt när vi jobbar med regional utveckling. Vad är viktigt att göra nu?

 • Stärk rälsen och få en hållbar om­start
  Sveriges 21 regioner utgör en grundstruktur för Sveriges utveckling. Som en räls för ett fungerande utvecklingsarbete. För att få en hållbar omstart efter krisen vore det klokt att stärka kapaciteten på den rälsen ordentligt, så att tågen kan ta fler passagerare, köra fortare och erbjuda fler avgångar.

 • Exportsamverkan laddar för återhämtning
  Generaldirektör Gunilla Nordlöf och företrädare för våra exportfrämjande organisationer samtalar löpande om hur vi på bästa sätt ska stötta Sveriges företag ut ur den nuvarande krisen och ut på internationella marknader.