Tillväxtverket

RSS Blogg

 • 2018-05-16
  Affärer för samhällsnytta och ett arbetsliv för fler
  Vi har kompetensbrist i Sverige samtidigt som många kompetenta människor har svårt att få jobb. De arbetsintegrerande sociala företagen kan vara en väg tillbaka till arbetslivet och ett sätt för företagen att få tillgång till eftersökt kompetens. I dessa företag kan också den som varit arbetslös länge få det extra stöd som kan behövas för att komma igång i arbete igen.
 • 2018-05-08
  Fred och klimat på EU:s framtidsbord 
  EU är ett fredsprojekt. Det kom till efter andra världskriget och grundtanken var att om man flätar samman ländernas ekonomi kommer alla att ha intresse av att behålla fredliga relationer med varandra.
 • 2018-04-27
  Din åsikt om filmpolitik och min om Sundsvall Filmfestival
  Sverige har problem kopplat till film- och tevebranschen. Filmföretagens ekonomi har utvecklats mycket sämre än övriga näringslivet i flera år. Det görs även färre filmer i Sverige jämfört med omvärlden relativt sett, både svenska och internationellt producerade.
 • 2018-04-12
  Kulturdriven tillväxt i Sörmland EU - och i Skåne
  Jag har varit på besök i Katrineholm och Bryssel, inbjuden för att ge fakta och analys i två workshops. Temat var kulturens och de kreativa näringarnas betydelse för regional utveckling. Lika och olika möten, båda spännande! På båda platserna föreläste jag för folkvalda och anställda med regionalt utvecklingsansvar.

 • 2018-03-08
  Öppna upp näringslivet och få fart på tillväxten!
  Det finns en obalans i företagandet i Sverige. Färre kvinnor driver företag än män och statliga resurser går i betydligt större utsträckning till att främja företagande i traditionellt mansdominerade branscher. Statistiken visar att den vanligaste företagaren i Sverige 2018 är en man på över 30 år med svensk bakgrund. Han heter antagligen Anders eller Johan. Han är inte speciellt ofta föräldraledig och han kör bil till jobbet.

 • 2018-02-23
  Leta efter kompetens på nya ställen
  Brist på arbetskraft är just nu det största tillväxthindret för företagen. I en färsk rapport som jag har skrivit för Tillväxtverket lyfter vi fram att det krävs nya grepp för att förbättra företagens kompetensförsörjning.
 • 2018-02-16
  Att mötas för en konkurrens­kraftig industri
  Möten mellan människor är viktigt även i näringspolitik. Vi behöver mötesplatser och träffas ibland för att diskutera de utmaningar som är viktiga för företagen och deras konkurrenskraft. För många industriföretag handlar det ofta om kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Och att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare och smartare.
 • 2018-02-14
  Stor potential för kreativa näringar på landsbygden 
  Vart går egentligen satsningarna på kulturella och kreativa näringar? Är landets storstäder vinnare? Nej, det stämmer inte. Tillväxtverket bidrar till starkare förutsättningar för kulturella och kreativa näringar i samtliga 21 regioner eller län i Sverige.

 • 2018-02-02
  Och vinnaren är…ett innovativt trävaruföretag!
  Lundqvist Trävaru vann IVAs företagstävling Smart industri. Digitalisering och gamification heter nycklarna till vinsten, företagets framgångar och den helt nya affärsmodellen. Tillväxtverket finansierar IVAs företagstävling Smart industri, i syfte att synliggöra företag som ligger i framkant.
 • 2017-12-14
  Samverkan nyckeln för att locka unga till industrin
  Många ungdomar har ingen tydlig bild om vad industrin är och vilka möjligheter till arbeten som finns inom industrin. Det vill vi ändra på.