Tillväxtverket

RSS Blogg


 • Hur läser man 6,7 miljoner jobb­annonser?
  Att leva som man lär och agera som man predikar, det är deviser som förpliktigar. Ökad digitalisering är ett mantra som med rätta förmedlas från såväl myndigheter som regering. Men är vi själva med på tåget?

 • Decenniet för handling är nu
  Samtidigt som jorden håller på att få kronisk feber finns också ett fönster av möjligheter inom den regionala utvecklingspolitiken. Om vi sätter hållbar utveckling och samhällsutmaningarna i fokus kan vi bidra till en bättre framtid.

 • Samarbete och innovation – en existentiell nödvändighet
  Minitube, ett litet tillverkningsföretag i Trångsviken med export till 50 länder. Northvolt som bygger upp en helt ny batterifabrik i Skellefteå. LKAB med 1000-tals anställda i en ingenjörstung, traditionell bransch. Vad i jösse namn kan dessa företag ha gemensamt? En hel del har jag kommit fram till.

 • I valet mellan biceps och budget
  Kanske var det bara en medelålderskris. Idén om att starta året med en rejäl utmaning. Först tänkte jag anmäla mig till ett lång­lopp. Sedan att bli en byråkrat med biceps. Men det slutade med att jag riktade fokus mot sätesmuskulaturen – utifrån ett lands­bygds­perspektiv såklart.

 • Om dans och lands­bygdsdynamit
  Visst var sedelklämman snygg. Men mest av allt var jag 18 år och såld på idén att (synliga) pengar var lika med framgång. Sedelklämman har jag gjort mig av med för längesedan. Men i mitt arbete för livskraftiga landsbygder verkar jag i ett system som fortfarande tjusas av pengar. Fast jag köper det inte.

 • Upphandling - ett verktyg för samhällsnytta
  Jag var på ett seminarium i Almedalen för flera år sedan där Ardalan Shekarabi sa att ”Upphandling i Sverige präglas av juridikens tyranni.” Han var då civilminister och jobbade för att offentlig sektor borde använda upphandling som ett instrument för att nå samhällsnytta på flera sätt. Alltså ”slå två flugor i en smäll” vilket är ganska lätt om man använder upphandling på rätt sätt.

 • Tyst kunskap om Smart industri blir synlig
  Efter flera års arbete med en rad uppdrag inom Smart industri har vi samlat på oss många erfarenheter och lärdomar. En del ljuva lärdomar, en del bittra. Som i allt lärande.

 • Nyttiggörande­kapacitet - så går forskning från labb till nytta
  Många av framtidens utmaningar kan mötas med hjälp av forskning och innovation. Gränser kan flyttas för vad som är möjligt för att nå en framtida hållbar utveckling. Men hur ser vägarna framåt ut? Och hur gör vi forskningresultat tillgängliga i mer än böcker och vetenskapliga tidskrifter?

 • Krisen är inte över men stora skillnader mellan branscher
  För ett tag sen bjöd Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf in ett antal företrädare från näringsliv och akademi för ett informellt samtal om Corona-krisens utveckling och effekter, som en uppföljning på ett liknande möte som hölls i maj.

 • Både och – som enda väg framåt
  Du som gillar busenkla budskap blir snart besviken. Inte heller den här gången serverar jag några snabba sanningar om framtiden för Sveriges landsbygder. Jag tänkte helt enkelt krångla till det.