Tillväxtverket

RSS Blogg

 • 2020-05-27
  Att balansera det genomsnittliga
  Kanske är min insikt bara medelmåttig. Den om att vi bör vara misstänk­samma mot alla genomsnitt. Det är föga tröst att sjön är nio meter djup i genomsnitt, när jag precis kört på grund. Det är föga tröst att åtta av tio hushåll i din region har tillgång till fiber, när du inte har.

 • 2020-05-18
  Framtids­spaning blir nutidsspaning
  Fredagen den 8 maj bjöd Gunilla Nordlöf in ett antal företrädare för näringslivet, akademin och berörda myndigheter för ett informellt samtal om Corona-krisens utveckling och effekter.
 • 2020-05-11
  Vem är egentligen samhällsviktig?
  Vissa nummer trycker man aldrig bort, så jag stänger av mikrofonen i videomötet och fipplar diskret fram telefonen när fritids ringer. Har det hänt nåt? Nej, inte direkt, men för att kunna planera för eventuellt krisläge måste de få veta. Är jag samhällsviktig?
 • 2020-05-08
  Har besöks­näringens kris några ljus­­glimtar?
  Sommarens turism är kritisk för besöksnäringens företag. Uteblivna utländska gäster och restriktioner av resande inom Sverige gör osäkerheten inför sommaren stor. Men vad tänker näringen själva om sommaren och ser de någon ljusglimt i krisen? Vi ville få klarhet i detta och gjorde en rundfrågning hos destinationer runt om i Sverige.
 • 2020-04-28
  Bounce back or forward?
  En kris är en möjlighet till gemensam kraftsamling och till att skapa något nytt. Låt oss använda denna globala storm till att ställa om.
 • 2020-04-21
  935 nya företag ­­­­‑ så öppnar vi upp för flera!
  I osäkra tider som nu behöver vi kraftsamla för framtiden. Det är inte läge att stänga dörren för nya affärsidéer och andra perspektiv än de invanda. I stället behöver vi mer än någonsin öppna upp för innovation och dynamik. Det behövs en mångfald av företagare och företag som bidrar till förnyelse, stärkt innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft.
 • 2020-04-08
  Bred palett i Tillväxtverkets krisarbete för besöksnäringen 
  Aldrig tidigare har världens turism och besöksnäring stått inför en liknande utmaning. Tillsammans måste vi nu fortsätta utveckla näringen för en framtid efter covid-19.
 • 2020-04-01
  Covid-19 kräver kraftsamling för exportföretagen
  Sveriges exportföretag är stommen i vår ekonomi. Nu påverkas de starkt av vikande orderingångar. Under 2020 förväntas svensk export minska med sex procent enligt finansdepartementets senaste prognos.
 • 2020-03-04
  Vi jobbar vidare för industrins digitalisering
  Vi vet mer om industrins utmaningar. Vi har en tydligare bild av industrins behov. Och många små och medelstora industriföretag har tagit flera kliv framåt när det gäller sin digitalisering. Men jobbet är inte klart!
 • 2020-02-20
  Hållbara upplevelser får svensk turism att rulla
  Det är ju Ulricehamn! I tv-programmet På spåret för några veckor sedan lyckades jag snabbt klura ut att resmålet var Ulricehamn – detta tack vare vårt projekt Hållbar produktutveckling .