Tillväxtverket

RSS Blogg

 • 2020-07-03
  När ska vi ner i det kalla vattnet igen?
  Svenska badvatten är i regel väldigt kalla. Men vi vet alla vad man ropar till vännerna på bryggan efter de första panikartade andetagen: Det är skönt när man varit i ett tag!
 • 2020-06-30
  Innovation har aldrig varit så viktig som nu
  Många företag befinner sig i kris. Marknader har minskat eller försvunnit och branscher har drabbats av stora intäktstapp till följd av kraftig nedgång av efterfrågan. Kampen för att lindra effekterna för jobb och tillväxt är långt ifrån över och väcker frågor om hur vi kan tänka nytt när vi jobbar med regional utveckling. Vad är viktigt att göra nu?
 • 2020-06-30
  Stärk rälsen och få en hållbar om­start
  Sveriges 21 regioner utgör en grundstruktur för Sveriges utveckling. Som en räls för ett fungerande utvecklingsarbete. För att få en hållbar omstart efter krisen vore det klokt att stärka kapaciteten på den rälsen ordentligt, så att tågen kan ta fler passagerare, köra fortare och erbjuda fler avgångar.
 • 2020-06-29
  Exportsamverkan laddar för återhämtning
  Generaldirektör Gunilla Nordlöf och företrädare för våra exportfrämjande organisationer samtalar löpande om hur vi på bästa sätt ska stötta Sveriges företag ut ur den nuvarande krisen och ut på internationella marknader.
 • 2020-06-16
  Små och medelstora företag med EU-stöd växer
  Vad innebär EU-medlemskapet egentligen för Sveriges företagare? Hittills har kunskapen om företag som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, varit låg, men nu har vi gjort en första studie i ämnet. Konstateras kan att de som får EU-stöd växer i antal anställda, oavsett om stödet förekommer i form av till exempel rådgivning eller rena ekonomiska medel.
 • 2020-05-27
  Att balansera det genomsnittliga
  Kanske är min insikt bara medelmåttig. Den om att vi bör vara misstänk­samma mot alla genomsnitt. Det är föga tröst att sjön är nio meter djup i genomsnitt, när jag precis kört på grund. Det är föga tröst att åtta av tio hushåll i din region har tillgång till fiber, när du inte har.

 • 2020-05-18
  Framtids­spaning blir nutidsspaning
  Fredagen den 8 maj bjöd Gunilla Nordlöf in ett antal företrädare för näringslivet, akademin och berörda myndigheter för ett informellt samtal om Corona-krisens utveckling och effekter.
 • 2020-05-11
  Vem är egentligen samhällsviktig?
  Vissa nummer trycker man aldrig bort, så jag stänger av mikrofonen i videomötet och fipplar diskret fram telefonen när fritids ringer. Har det hänt nåt? Nej, inte direkt, men för att kunna planera för eventuellt krisläge måste de få veta. Är jag samhällsviktig?
 • 2020-05-08
  Har besöks­näringens kris några ljus­­glimtar?
  Sommarens turism är kritisk för besöksnäringens företag. Uteblivna utländska gäster och restriktioner av resande inom Sverige gör osäkerheten inför sommaren stor. Men vad tänker näringen själva om sommaren och ser de någon ljusglimt i krisen? Vi ville få klarhet i detta och gjorde en rundfrågning hos destinationer runt om i Sverige.
 • 2020-04-28
  Bounce back or forward?
  En kris är en möjlighet till gemensam kraftsamling och till att skapa något nytt. Låt oss använda denna globala storm till att ställa om.