Tillväxtverket
Datalagring på hårddisk

Osäkra prognoser i osäkra tider har också ett värde

I kölvattnet av kriget i Ukraina är det viktigt att myndigheter agera för att ge skyddsbehövande vad de behöver mest: tak över huvudet, mat i magen, trygghet, skolgång; en vardag. Men ingenting är gratis. Vad får det för konsekvenser för svensk ekonomi?

För att undersöka effekterna av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ökat flyktingmottande och en ökad oro bland de svenska hushållen har vi därför tagit hjälp av programmet Regionalt analys- och prognossystem. Även kallat RAPS.

Förutsättningarna kan dock snabbt ändras och det går att ifrågasätta vad som är poängen med att göra prognoser över händelser där omständigheterna är så osäkra. Vilket värde har ett sådant prognos- och analysarbete? Ett stort värde, menar vi.

Det en prognos säger oss är: givet det vi vet idag, så är det här vår bästa gissning om vad som ska hända härnäst. Prognos- och analysarbeten användas för att undersöka olika typer av samhällsfrågor och utgör underlag för beslutsfattare. Trots stor osäkerhet är det alltid bättre att grunda beslut på modeller som bygger på befintliga och tillförlitliga data än att helt famla i blindo.

En osäker väderprognos är bättre än ingen väderprognos alls

Ett exempel. Den mest använda prognosen i Sverige är nog väderleksprognosen. Ändå visade en kartläggning genomförd sommaren 2012 att knappt hälften av prognoserna i snitt var rätt. Vi vet det, men vi vill ändå hålla koll och försöka planera efter väderprognosen. Och en prognos är inte tvingande. Vi använder den för att planera aktiviteter och vara förberedda. Vilket betyder att de dagar då väderleksprognosen faktiskt är korrekt behöver vi inte lägga tid på att leta badkläder, diskutera vilken badstrand som är bäst eller åka till affären för att handla fika. Tack vare prognosen var vi redan klara och redo för en skön dag på stranden.

Så även osäkra prognoser är värdefulla. Liksom prognoser i osäkra tider.

Liten påverkan i ekonomin men regionala skillnader finns

Den bästa befintliga datan över hur Sverige förväntas påverkas av kriget i Ukraina ges av Konjunkturinstitutet (KI). Deras prognosarbete visar att Sverige, nationellt, är relativt ståndskraftiga mot de makroekonomiska krafter som uppstår till följd av den ryska invasion av Ukraina.

I vårt arbete har vi utgått från KI:s prognos, men förlängt analysen i Raps till att spegla den ekonomiska utvecklingen för varje enskild region.

Resultaten visar att den svenska ekonomin påverkas relativt lite av förändringar i det politiska säkerhetsläget. Totalt sjunker bruttonationalprodukt (BNP) med på motsvarande 0,03% för 2022 och 0,54% för 2023 till följd av kriget i Ukraina, jämfört med ett referensscenario utan ett krig i Europa. Resultaten visar också att det finns skillnader i hur den regionala ekonomin påverkas.

Vi menar inte att utfallet från vårt prognos- och analysarbete kommer spegla den faktiska utvecklingen till fullo. Däremot tror vi att arbetet ger en bra fingervisning på vilken typ av utveckling som väntar, och vilka generella regionalekonomiska trender som kommer att ske. Dessa har stor betydelse för hur myndigheter bör planera sitt agerande; för ingenting är gratis, men saker behöver inte kosta mer än vad det gör. Med en prognos, om än en osäker sådan, är vi bättre förberedda och redo, även i osäkra tider.

Vi fortsätter utveckla Raps som analysverktyg

Här kan du ta del av rapsanalysen Pdf, 512.2 kB, öppnas i nytt fönster.Regionalekonomiska effekter till följd av kriget i Ukraina. Pdf, 512.2 kB, öppnas i nytt fönster. Analysen belyser de regionala kostnaderna som uppstår till följd av det säkerhetspolitiska läget.

Vi på Tillväxtverket ska bli ännu bättre användare av Raps-modellen framöver och denna analys är ett exempel på en möjlig frågeställning som går att undersöka i Raps. Vi ser fram emot fortsatt arbete och utveckling av Raps-verktyget i framtiden.

Vad är RAPS?

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. Raps utgår från en databas med regional statistik som täcker ett flertal områden som är viktiga för regional utveckling.

Det kan användas till både en- eller flerregionala analyser och kan användas som stöd för exempelvis regionala beslutsfattare och gör följande analyser och prognoser möjliga:

 • nulägesbeskrivningar
 • utvecklingsbeskrivningar över tid, både historiska tillbakablickar och framåtblickande prognoser och scenarier
 • regionalt jämförande beskrivningar
 • grupperingar av regioner efter struktur och utvecklingstrender
 • analyser av samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler
 • regionala simuleringar och konsekvensanalyser
 • kontrafaktiska analyser

Här kan du läsa mer om verktyget RAPS

Här finns fler analyser som tagits fram med hjälp av RAPS Öppnas i nytt fönster.

Linn Karlsson

Linn Karlsson

Linn arbetar med regionala analyser på Analysenheten och har disputerat i nationalekonomi samt forskat om utbildningsfrågor. (Fotograf: Mattias Pettersson)

Elias Karlsson

Elias Olofsson

Elias arbetar som Analytiker på Analysenheten och har disputerat i nationalekonomi.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Behandling av personuppgifter

  Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.