Tillväxtverket
Tre som pratar runt en dator

Kompetens­­försörjning för nybörjare

Får du också frågan vad du jobbar med? Är det enkelt att svara på så folk förstår vad du gör? Det är det inte för mig. De flesta säger ”jaha du jobbar på personalavdelningen”. Nja, inte riktigt.

Arbete med kompetensförsörjning påverkar i slutändan alla individer på något sätt. Alla personalavdelningar på alla arbetsplatser och alla klassrum på alla utbildningsnivåer. Det sker lokalt, regionalt och nationellt. Hela systemet för kompetensförsörjning involverar många olika typer av organisationer.

Jag är nu tillbaka på jobbet efter en längre tids föräldraledighet. Känslan i kroppen är: spännande! Vad har hänt och vad är på gång inom regional kompetensförsörjning? Kommer jag ihåg hur man gör? Mina kollegor har som tur var tagit fram en film om framgångsfaktorer för kompetensförsörjning. Den tar upp kärnan i vad mitt jobb handlar om och blev en bra påminnelse för mig. De har också tagit fram en beskrivning på webben om vem som gör vad inom kompetensförsörjning: Kompetensförsörjning för nybörjare.

Du gör nytta

Vi är alla kund på olika sätt i systemet för kompetensförsörjning och vi är ofta en leverantör. Vi behöver folk som odlar maten vi äter, sköter vägarna vi åker på, jobbar på sjukhusen, i affärer, med barnomsorg och så vidare. Försörjning av mat och allt som behövs för att producera den blev mer tydligt nu efter pandemin och i och med kriget i Ukraina. Det kräver att det finns människor som har kompetens och som vill ta de olika jobben så att samhället fungerar.

Vad jobbar du med och hur hänger det ihop med allt vi behöver för att leva? Om man zoomar ut kan man se hur man bidrar till samhället i stort. Hur man är en “leverantör” och vilka som är ens kunder. Att se sig själv i ett större sammanhang ger ofta en högre känsla av meningsfullhet och ett meningsfullt jobb är viktigt för många. Något som man som arbetsgivare bör ha med sig när det gäller att rekrytera eller behålla personal.

Livslångt lärande

Livslångt lärande är ett begrepp inom kompetensförsörjning, det vill säga att den utbildning vi en gång har skaffat oss behöver fyllas på under vårt arbetsliv.

Hur ska kompetensutvecklingen gå till? Vem kan erbjuda en utbildning som passar behoven? Vad är det vi faktiskt behöver kunna för att driva företaget eller organisationen i framtiden? Insikten om att företag och organisationer behöver ställa om verksamheter till nya sätt att producera och leverera är tydligt men vad innebär det för utbildningsbehov? Att som enskild arbetsgivare (och individ) se på sina behov av kompetens på lite längre sikt är viktigt men inte alltid lätt.

En annan fråga är hur en bransch blir mer attraktiv så att kompetensförsörjningen på längre sikt är tryggad. Ingen kan kräva att ett litet företag ska driva allt detta. Det behövs samarbeten och bra sätt att nå ut. Pandemin har påverkat och skyndat på en digital omställning. Den har också gjort att aktörer har gått samman för att genomföra insatser för företag i kris. Ensam är inte stark!

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning var något som vi på Tillväxtverket pratade om innan jag gick på föräldraledighet. Då var det ett ganska okänt begrepp. Nu känns det mer etablerat. Till exempel när jag nyligen lyssnade på ett seminarium med branschföreträdare pratade de om strategisk kompetensförsörjning som en självklarhet. Branschföreträdare ser att företagen behöver stöd i att ta reda på vilken kompetens de behöver.

Möjligheter till livslångt lärande ökar för individen med validering, deltidsstudier och distansstudier. Riksdagen bereder förslaget om studiestöd för omställning till annat jobb. Ett komplement till det redan befintliga studiestödet från CSN.

Hur kan man konkret jobba med strategisk kompetensförsörjning och att planera för det? Det finns flera exempel men ett av dem hittar du i vår utvecklingsguide. Där finns beskrivning av både exemplet och konkret hur metoden går till.
Rätt kompetens för Hallands företag

Många frågor att ta tag i helt enkelt! Jag hoppas du ser hur du och det du jobbar med berörs av dessa frågor. Förhoppningsvis har du också fått lite inspiration till en diskussion om hur ni jobbar med kompetensförsörjning och vem ni behöver kroka arm med.

Om omställningsstudiestöd

Den nya lagen om omställningsstudiestöd föreslås träda i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas första gången för studier efter den 31 december 2022. CSN ska kunna ta emot ansökningar från och med den 1 oktober 2022. Propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden är lämnad till riksdagen men är inte beslutad när detta blogginlägg skrivs.

Mer om propositionen Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden på regeringen.se

Camilla Karlsson

Camilla Karlsson

Arbetar med regional kompetensförsörjning i hela Sverige på enheten regional näringslivsutveckling.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.