Tillväxtverket

Turismen ger mer än det vi kan mäta

Vi pratar ofta om turismens mätbara nytta, såsom gästnätter eller lokal konsumtion. Men turism bidrar även till många värden som inte alltid går att mäta. För hur ska vi mäta värdet av tillförsikt, av att se möjligheter där man bor eller att känna sig inkluderad?

Turismen i Sverige, och i hela världen, har gått på knäna under pandemin. Efter en lång tid av tillväxt har vi det senaste året läst rubriker om minskade inkomster, om gästnattsnivåer som ligger nära noll och om anställda som lämnar besöksnäringen för att jobba i andra branscher.

Men låt oss tänka till lite här. Turism är och ger så mycket mer än kronor, ören, gästnätter och sålda inträdesbiljetter. Om vi kikar mellan raderna så skönjer vi även andra typer av värden, såsom stolthet att bo på en vacker plats som andra vill besöka, att vi lär oss om varandra när vi reser, att vi håller kontakten med dem vi älskar genom vårt resande, och att turismen hjälper till att länka samman stad och land.

Men handen på hjärtat så skapar vårt resande också problem för miljön. I mångt och mycket är våra transporter skadliga. Men på sina sätt kan turism också hjälpa oss att bete oss mer hållbart om vi lär oss om olika platsers behov. Så låt oss kika på vilka värden turismen faktiskt bidrar med! Här har vi valt att lyfta några värden som har beskrivits i turismforskningen.

Turism och lärande

Allt fler turister ser ett värde i att kunna lära sig saker under resan. De upptäcker nya platser längs vägen, pratar med lokalbor som berättar något nytt, och i mötet med andra människor lär de sig inte bara något om andra, utan även om sig själva. Mot denna bakgrund är turism en enda lång lärandeprocess, och en njutningsfull sådan. Kunskap ger både självkänsla och självförtroende.

I förlängningen påverkar kunskap även vårt beteende och hjälper oss att agera på ett ansvarsfullt sätt. Grundtanken är att om vi vet mer om hur vår planet fungerar, är vi mer benägna att skydda den. På så sätt fyller turism en viktig funktion för att den kan bidra till att bevara sköra platser. Tänk naturreservat, vattenskyddsområden eller nationalparker! Kunskap om platser och om oss själva hjälper oss att bli mer hållbara.

Turism och kreativa platser

Ett annat värde är förknippat med kreativa platser, något som utmärker många populära turistdestinationer. Kreativitet upplevs ofta som väldigt attraktivt. Attraktiva platser är ju lockande av en anledning; annars skulle besökarna välja att resa någon annanstans. Här finns ofta en blandning av vacker natur, skiftande bebyggelse, ett sprudlande kulturliv och en rik variation av restauranger och barer; eller så finns det just inte det, men istället tystnad, stillhet och en möjlighet att dyka ned i ett vackert landskap.

Sådana platser är attraktiva inte bara för besökare, utan även för människor, företag och organisationer som finns där eller som vill flytta dit. Med betydande turism på orten kan man också argumentera för investeringar i infrastruktur såsom fler gågator, tätare trafik eller fritt tillgängligt wifi på flera ställen.

Turism och platsutveckling har en potential att gå hand i hand och många så kallade turistattraktioner används lika mycket av invånarna som av besökarna. Tänk på Stockholms Stadsteater, Liseberg, eller Lilla Torg i Malmö – för att nämna tre storstadsexempel. Eller tänk på Höga Kusten, den bohuslänska skärgården, eller de västmanländska skogarna, för att nämna tre exempel från våra egna sommarsemestrar.

Gemensamt för alla platser, stora som små, är att invånarna ofta är stolta över sin hemort och att turismen på plats bidrar till att forma platsens identitet. Stolthet, identitet och socialt kapital är tre starka värden som turism bidrar till. I förlängningen är alltså attraktiva turistiska platser även attraktiva boendeorter, något som leder till ökad livskvalitet och bättre service för de som bor där.

Turism och kontakten till nära och kära

På tal om att flytta, så finns ett annat värde som turismen så tydligt bidrar till, nämligen nära relationer. Tidigare har vi utgått från att människor reser på semester tillsammans för att spendera gemensam tid – nästan som hemma, fast någon annanstans. Det perspektivet är egentligen inte så konstigt om vi utgår från att vi lever tätt intill dem vi har nära relationer till. Som att barn bor kvar på samma ort som föräldrarna eller att man endast har vänner nära där man bor.

Fast riktigt så är det ju inte i dessa tider – och tänker vi efter noga så är det länge sedan de flesta av oss hade det så. Vi flyttar för att plugga eller arbeta på annan ort, vi skaffar vänner där som vi vill besöka när vi flyttat vidare; som pensionärer väljer vi att bo på varmare breddgrader under vintern; vi har en bostad i stan och ett fritidsboende på landet… Allt det här bidrar till att vi har vänner, bekanta och kärleksrelationer som kan sträcka sig över långa avstånd.

Så turism handlar ofta om att åka iväg för att upprätthålla det som en gång kanske varit nära och kära relationer. Malin pluggade en gång i den tyska staden Münster och har fortfarande vänner från den tiden. Nu reser de till varandra åtminstone en gång per år; och ibland träffas de i sin gamla hemstad Münster, som faktiskt ingen bor kvar i men som alla har ett kärt förhållande till. Alla dessa minnen vart man än går i stan, det är fantastiskt.

Turism som en länk mellan stad och land

Vi ser alltså tydligt att turism sammanlänkar människor med varandra. Malin har i forskningslitteraturen inte hittat någon som har kunnat sätta ett statistiskt värde på det, och det kanske inte heller är önskvärt. Men vi kan lugnt konstatera att turism fungerar som kitt för att sammanlänka platser, inte minst när det gäller stad och land. Precis som i våra grannländer Norge och Finland tycker vi att det är viktigt med aktiva och befolkade landsbygder, hela Sverige ska leva heter parollen. Man kan säga att olikheten mellan platser bidrar till varandras attraktivitet. Landsbygdernas betydelse för svensk turism ligger både i deras natur- och kulturmiljövärden.

Vi kan gott jämföra betydelsen av dessa miljöer för turismen med skogens och järnmalmens roll för produktionsindustrin. Här finns ännu ett värde som turism bidrar till: Den erbjuder ett komplement till annan sysselsättning och bidrar till servicenivån på plats. På sina ställen kan en bra turistsäsong leda till att små butiker kan ha öppet året runt. På så sätt kan man behålla personal och erbjuda bättre öppettider även under delar av året där antalet besökare inte är så stort.

Och om vi ska nämna åtminstone en siffra här: I kommuner med stark turism är sysselsättningsgraden i snitt en procent högre än i andra kommuner. Många är också de publikationer som pekar på turismens betydelse för de som söker sina första jobb som unga vuxna eller som nya på den svenska arbetsmarknaden. Turismen bidrar alltså till ett vitalt liv inte bara för resenärerna själva, utan även för de som arbetar på produktionssidan av turismen.

Turismens värden

Turism är en självklar del av vårt samhälle och det är viktigt att vi försöker förstå den. Ett sätt att förstå hur turism påverkar vår ekonomi är att räkna hur många besökare som kommer och hur mycket de spenderar. Detta har vi försökt mäta under lång tid. Och för att greppa turismens påverkan även bortom monetära perspektiv kan vi titta på andra värden. På så sätt får vi upp ögonen för att turism bidrar till att fler känner sig stolta över sin plats, till integration, till att olika platser hänger samman, och för att vi kan hålla kontakten via våra resor med människor vi gillar.

Vi har länge konstaterat att turism bidrar till högre livskvalitet för de som reser. Men vi vill också sätta fingret på en ökad livskvalitet för de som bor där turism faktiskt sker. Denna livskvalitet går hand i hand med en ökad hälsa. Samtidigt behöver vi ta problemen på allvar där turismen blir för mycket, eller där turism driver upp boendepriser så att de bofasta upplever att de inte kan bo kvar. Vi ska värna om en ansvarsfull och hållbar turism och då behöver vi ta in både mätbara värden och sådana värden som just inte är kvantifierbara. På så sätt kan vi få en helhetsbild av vad turismen innebär för människor och för de platser där de bor.

Maria Tengvard

Sanna Berg

Sanna arbetar med kunskapsutveckling inom Turism och besöksnäring på Tillväxtverket.


Anders Sundvall

Malin Zillinger

Malin är kulturgeograf och forskar om turismrelaterade frågor. Hon är anställd vid Lunds universitet och på Etour, European Tourism Research Institute, vid Mittuniversitetet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.