Tillväxtverket
En man och en kvinna skakar hand på en parkbänk

Regionernas kraft  är Sveriges kraft

"I hela landet" har blivit det nya svarta. Eller kanske det gröna? Allt fler kopplar ihop den hållbara omställningen med vad som händer i alla Sveriges regioner, i alla Sveriges kommuner. Johanna Mikaelsson lyssnar på regerings­förklaringen med sina geografiska glasögon på.

När jag lyssnade på Magdalena Anderssons regeringsförklaring slogs jag först av det historiska i att Sverige för första gången har en kvinna som statsminister (i mer än en dag). Därefter av hur jag vid flera tillfällen snappade upp meningen ”i hela landet”. Jag hörde henne konstatera att ”ambitionerna i regionalpolitiken ska höjas” samt att ”det ska finnas goda förutsättningar att bo, leva och arbeta i hela landet”.

Utvecklingen av den regionala utvecklingspolitiken och den där meningen om ”hela landet” är kanske inget de allra flesta går runt och funderar på så där dagligdags. Men i mitt huvud snurrar tankarna ofta kring just det. För när vi regionala utvecklingsnördar slänger oss med begrepp som ”territoriella perspektiv och hänsyn”, ”tvärsektoriell” och ”flernivåsamverkan” så handlar det om hur vi, tillsammans med andra, ska bidra till omställning till en hållbar utveckling i hela landet.

Utmaningarna går över våra prydliga gränser

För det är ju så att vår tids stora samhällsutmaningar som klimatkris och ökade klyftor, varken bryr sig om lands-, läns-, eller kommungränser. De är så besvärliga (för oss byråkrater) att de också går över gränserna för våra prydligt sorterade politikområden och förvaltningar. Utmaning­arna struntar helt enkelt i om det är en myndighet, region eller kommun som möter dem.

När vi ska ställa om till en hållbar utveckling i hela landet, kräver det att vi gör det tillsammans. Sveriges utveckling är summan av vad som sker i regioner och kommuner runt om i landet. En hållbar utveckling måste vara en inkluderande utveckling.

Därför blir det än viktigare att vi myndigheter kraftsamlar för att möta de behov som olika regioner och kommuner har för att kunna göra den omställning som krävs. I många regioner och kommuner pågår ett aktivt arbete med mycket kraft. I andra finns det mindre resurser och möjligheter. Vi behöver se till att alla Sveriges kommuner och regioner får förutsättningar att bidra till — och vara med i omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi behöver alla putsa våra geografiska glasögon

Under våren ägnade jag och mina kollegor oss åt att ställa samman och analysera myndigheters redovisningar av sin medverkan i det regionala utvecklingsarbetet 2015-2020. Vi såg då att många myndigheter flyttat fram sina positioner och driver ett mer aktivt arbete för att möta regional nivå i sin verksamhet genom att stärka sin samverkan. Liksom med att putsa sina geografiska glasögon och lägga en geografisk dimension på sin verksamhet.

Även om utvecklingen går i en försiktig men positiv riktning ser vi att vi myndigheter behöver lägga i ytterligare en växel i vår samverkan. Med varandra, med regioner, med kommuner. Vi behöver skaffa skarpare geografiska glasögon. För att lyckas med omställningen till en hållbar utveckling i hela landet behöver vi samarbeta mer, tänka nytt och våga testa nya vägar tillsammans.

Vi tar några första prövande steg i den riktningen den här veckan. Då samlar vi det nätverk med myndigheter som bidrar till regional utveckling och landsbygdspolitik. Temat är förstås just vad hållbar utveckling i hela landet innebär — och hur vi myndigheter på bästa sätt kan bidra.

Två chanser att fördjupa dig i myndigheter och regioner

I vår rapport Myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet har vi ställt samman myndigheternas redovisningar av sin medverkan i det regonala arbetet.

Tillväxtverket arbetar med att öka statliga myndigheters kunskap om regional utveckling och landsbygdsutveckling. Vi arbetar också för att stärka myndigheternas samverkan med regional och lokal nivå. Läs webbsidan Vi stödjer myndigheter.

Alice Levén

Johanna Mikaelsson

Johanna jobbar med regional utveckling på Tillväxtverket, främst med uppdrag om att stötta myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.