Tillväxtverket
Två kvinnor arbetar i en cykelverkstad. Ett cykelhjul i centrum.

Nu tar goda idéer oss framåt tillsammans

Jag tror på det goda exemplets makt. Och jag är övertygad om att kommuner, regioner och myndigheter har mycket att vinna på att dela kunskap och arbetssätt med varandra. Vi slipper uppfinna hjulet igen.

Tillväxtverket jobbar för att fler ska bli bättre på att få in ett landsbygds­perspektiv i sin verksamhet, så att vi får hållbar utveckling i hela landet – där livskraftiga lands­bygder är en självklar pusselbit. När vi lär av varandra sparar vi både skattepengar och tanke­mässiga resurser. Därför har vi funderat mycket över: Hur kan vi jobba smartare tillsammans?

Vi lär oss mycket smart av andra

Samverkan och dialog är verktyg som blir mer och mer centrala för att en myndighet, kommun eller region framgångsrikt ska kunna lösa komplexa samhälls­utmaningar, som klimat och miljö, infrastruktur eller pandemis framfart över världen. Möjligheterna finns i utmaningarna.

Rätt glasögon ger större träffsäkerhet

Genom att putsa de geografiska glasögonen kan din verksamhet bli mer träffsäker. Var i geografin landar projektstöden? Är det oftast i de större städerna? Vilka krav ställs på geografiska perspektiv i upphandlingar? Hur får vi höra röster i kommunen/regionen/landet som vanligtvis inte kommer till tals?

Region Jämtland Härjedalen har lyssnat på fler röster i samband med att de tog fram en ny regional utvecklingsstrategi - näringsliv, samisk näring, kommuner, kultur och hembygds­föreningar är röster som tidigare inte hörts och det nya arbetssättet beskrivs av en av deltagarna som en revolution inom offentlig förvaltning – läs mer om det och se filmen här Regionen låter fler röster höras i planer - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Hur gör Varberg och Kramfors?

Det finns förstås många kommuner som har hittat sätt att ta tillvara platsers kraft, som tar tillvara människors kraft. Varberg och Kramfors är två av dessa.

Varberg har en särskild modell för finansiering som både ger utveckling i landsbygder, skapar engagemang och bidrar till samverkan med invånare i kommunen. I Kramfors finns en särskild modell med medel för ortsutveckling som bland annat bidrar till att lyfta fram och stötta den stolthet som finns för bygden. Här får lokala föreningar möjlighet att påverka utvecklingen i den egna orten. Snart kan ni läsa mer om hur de gör, rent konkret.

Tillsammans är en stark känsla

Det kan vara resor, upplevelser och möten med människor som ger oss nya och andra perspektiv. Som den gången när jag i ett tidigare jobb tillsammans med några kollegor rekade inför en månskens­vandring i Hamra nationalpark. Det var en sådan där höstkväll när löven börjat falla, luften var klar och fullmånens starka sken var så där obeskrivligt vackert. Platsen vi alla varit på så många gånger innan i dagsljus upplevde vi nu helt annorlunda, vi hörde ljud vi annars inte hört och hela upplevelsen blev starkare eftersom vi gjorde det tillsammans. Vi kände alla att den kommande månskensvandringen med nationalparksbesökare kommer att bli succé.

Värdefullt att ibland skifta perspektiv

Värdefulla erfarenheter överförs när människor möts och vi skapar förståelse och engagemang. Där, i mötet mellan människor. Vi blir mer öppna för nya idéer och andras tankar inspirerar till nya hjärnvägar. Plötsligt blir den gemensamma energin större. Den vill vi dela med er.

Läs och kom gärna till vårt digitala kafé!

Tillväxtverket lanserar nu en serie exempel för livskraftiga landsbygder – från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser.

Du är också självklart välkommen att vara med på de fyra lunchkaféer som Tillväxtverket ordnar tillsammans med Landsbygdsnätverket.

Läs och kom! Öppnas i nytt fönster.

Dela gärna med dig!

Har du fler exempel på arbetssätt hos kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter som stärker landsbygder – berätta gärna och dela med dig här i kommentarsfältet!

Evelina Selander

Arbetar med att bidra till livskraftiga landsbygder. Tycker att plats och geografi har betydelse och att samverkan gör att nya hjul inte alltid behöver uppfinnas.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.