Tillväxtverket

Det rör sig åt rätt håll -runt!

Lappa och laga. Slänga eller spara. Bygga hållbart. Ord som cirkuläritet, elektrifiering och hållbarhet dyker upp mer och mer i mina sociala kanaler. Tillväxtverket bjöd in fyra projekt i Västsverige för att snacka utmaningar, framgångsfaktorer och samordning.

Jag ser höjda ambitioner runt hållbarhet på både nationell och regional nivå – men hur kan vi jobba med regional utveckling för att nå ut så brett som möjligt? Och hur ser vi till att vi inte uppfinner hjulet gång på gång?

I Västra Götaland och Halland finansierar EU:s regionalfond flera initiativ som arbetar med hållbarhet. Fyra av dem bjöds in, tillsammans med delegationen för cirkulär ekonomi. Projekten presenterade sin verksamhet innan vi gick in i djupare diskussioner runt utmaningar och förutsättningar för vidare samverkan.

Näringslivet mer moget för omställning

Fler och fler företag ser möjligheterna och konkurrensfördelarna med att ställa om och i första hand ta vara på de resurser som finns. Mindre spill, bättre kvalitet. Det är det samhället och näringslivet behöver bygga vidare på.

I grunden handlar det om affärsutveckling och om ökad kundnytta, utöver klimatnyttan. Alla behöver dra sitt strå till stacken och konsumenterna efterfrågar hållbara lösningar. Det är sporren för att företagen ska höja sina ambitioner och ha modet att lägga tid och kraft att börja tänka helt nytt. Antingen ett litet steg i taget eller en helomvändning i hela värdekedjan.

Pandemin har öppnat dörrar

Projektet Catalyst har hittat nya digitala vägar och lyfter att digitaliseringen har möjliggjort kortare avstämningar med företag som annars skulle ha en lång resväg. De har kunnat träffa fler medarbetare och haft enklare att samordna sina insatser gentemot företagen.

Pandemin har både hjälpt och stjälpt. Den har utmanat affärsmodeller och gjort att många företag behövt krishantera snarare än att tänka nytt. Men ska vi klara klimatmålen behöver vi ta vara på den omställningskraften som kommer av samhällskrisen vi står i.

Samordning gör att stöden att hamnar rätt

Samverkan är det centrala för att företagen och aktörerna runt om i regionerna ska hitta sin nisch och lösa de utmaningar de står inför. Genom att hitta de gemensamma nämnarna blir det enklare att lotsa företagen rätt. Det är ett komplext system av kluster, science parks och näringslivsorganisationer som är svårt att få grepp om. Men hittar du rätt kan det bli riktigt bra.

Vi hoppas att vi gemensamt kan bygga vidare på den samordningen. Regioner, myndigheter, universitet och andra projektägare behöver jobba ihop. Hjälpas åt att skapa en överblick.

Vi erbjuder som alltid vår kunskap, våra nätverk och olika typer av finansiering. Så hoppas vi dra vårt strå till stacken.

Vill du läsa mer om projekten som deltog?

CircularHub, Högskolan i Borås

Catalyst - för smart och hållbar industri IDC West Sweden

Innovationsmiljö för hållbara material, Wargon Innovation

Delegationen för cirkulär ekonomi

Linnea Hagblom

Programansvarig för EUs regionalfond i Västsverige. Tror på kraften i att göra, testa utmana – och att våga misslyckas.  

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.