Tillväxtverket
Gunilla Thorstensson.

Gunilla Thorstensson presenterar Smart industri-dagarna.

Samarbete och innovation – en existentiell nödvändighet

Minitube, ett litet tillverkningsföretag i Trångsviken med export till 50 länder. Northvolt som bygger upp en helt ny batterifabrik i Skellefteå. LKAB med 1000-tals anställda i en ingenjörstung, traditionell bransch. Vad i jösse namn kan dessa företag ha gemensamt? En hel del har jag kommit fram till.

Bengt Myhrman, vd på Minitube, Grete Solvang Stoltz, Senior Vice President HR and Sustainability på LKAB och Katarina Borstedt, Director of Growth på Northvolt medverkade som talare på Smart industri-dagarna den 10-11 februari. Det var fjärde gången som Tillväxtverket arrangerade Smart industri-dagarna med mig Gunilla Thorstensson som moderator. I år genomförde vi konferensen tillsammans med Vinnova och hade en toppnotering med drygt 300 deltagare.

Kompetensförsörjning, en gemensam utmaning

Strategier för att attrahera och behålla kompetens och ett ständigt arbete med kompetensförsörjning på både kort och lång sikt, är något som förenar LKAB, Northvolt och Minitube. Detta trots stora olikheter i företagens verksamheter, resurser och förutsättningar.

LKAB står inför stora teknologiska utmaningar som kräver specifika kompetenser och gigantiska investeringar. Grete Solvang Stoltz menade att det är lättare att anställa personer från Australien än från södra Sverige. Northvolt behöver anställa 3000 personer inom de närmaste åren och får ansökningar från hela världen.

Enorma projekt pågår i norra Sverige som medför stora investeringar, inte bara i Northvolt och LKAB, utan också i Komatsu, SSAB och en rad andra företag. Ett stort antal personer behöver flytta till Västerbotten och Nordbotten för att matcha behovet av kompetens och arbetskraft. Medföljande behöver jobb, det behövs god tillgång till boende, skolor till barnen och ett rikt liv utanför jobbet med kultur och fritidsaktiviteter. En nedlagd skola skulle orsaka stora bekymmer för företaget, påpekade Bengt Myhrman i sitt anförande.

Bristande tillgång till kompetens, ett växande tillväxthinder

Tillväxtverkets stora undersökning Företagens villkor och verklighet 2020 visar att bristande tillgång till lämplig arbetskraft markant har ökat som tillväxthinder, från 28 procent (2017) till 34 procent (2020). Detta riskerar att hämma Sveriges konkurrenskraft.

Kontentan under Smart industri-dagarna var att det behövs samverkan på en helt ny nivå för att den gigantiska samhällsomställning som krävs i Västerbotten och Norrbotten ska lyckas. Ett tillitsfullt och uthålligt samarbete mellan alla berörda aktörer på alla nivåer är helt nödvändigt.

Hållbarhet och innovation i ständigt fokus

En annan gemensam nämnare mellan de tre företagen är det finns ett stadigt och strategiskt arbete med hållbarhet och innovation. Northvolt ligger i frontlinjen för ett teknologiskt paradigmskifte, LKAB:s ambition är att driva sin verksamhet mot noll utsläpp av koldioxid från egna processer och produkter till år 2045, och Minitube jobbar ständigt med att utveckla och miljö- och klimatanpassa sina material. Det tycks också finnas en företagskultur i företagen som stimulerar nyfikenhet, initiativkraft och samarbete.

Platsens och innovationens betydelse för att attrahera arbetskraft

På Tillväxtverket pratar vi ofta om platsens betydelse. För att folk ska flytta till de norra delarna av Sverige krävs en attraktiv livsmiljö där företag, anställda och deras familjer vill leva och utvecklas. Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova, betonade under konferensen att innovation är nödvändigt – radikalt förbättrade teknologier, produkter, affärsmodeller och arbetssätt handlar förstås om konkurrenskraft, men också om så mycket mer. Innovation är en existentiell fråga för vår generation, menar hon. Och för kommande generationer.

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.