Tillväxtverket

Upphandling - ett verktyg för samhällsnytta

Jag var på ett seminarium i Almedalen för flera år sedan där Ardalan Shekarabi sa att ”Upphandling i Sverige präglas av juridikens tyranni.” Han var då civilminister och jobbade för att offentlig sektor borde använda upphandling som ett instrument för att nå samhällsnytta på flera sätt. Alltså ”slå två flugor i en smäll” vilket är ganska lätt om man använder upphandling på rätt sätt.

Mycket har hänt sedan dess, LOU, Lagen om offentlig upphandling, har fått fler paragrafer som gör det lättare att upphandla från t.ex. sociala företag och lägga in olika krav på leverantören som ger en extra social dimension. Upphandlare har också möjlighet att testa och använda nya metoder, som innovationsupphandling. Men det finns mycket kvar att göra som skulle ge mer valuta för de skattepengar som offentlig sektor köper varor och tjänster för. 2019 var det 706 miljarder kronor, en ofattbart stor summa pengar som borde användas för att få så mycket samhällsnytta som möjligt.

Några exempel

En kommun kan välja att upphandla olika slags service av sociala företag för en mer hållbar livsmiljö och hållbara transporter, såsom cykel- eller elbilstransporter.

När en kommun behöver köpa catering kan de göra det från ett socialt företag där personer som varit arbetslösa länge jobbar, kommunen får både mat och fler personer i arbete och lägre kostnader för försörjningsstöd.

När ett bostadsområde ska renoveras kan man lägga in krav på att företaget ska ge praktikplatser eller anställa arbetslösa från området, eller att man också ska skapa en social mötesplats som drivs av boende. Området får ett lyft både med renoverade hus, bättre gemenskap och känsla för de boende och därmed förhoppningsvis mindre skadegörelse.

Förebyggande aktiviteter för barn och unga tillsammans med ett socialt företag kan ge ett utvecklande samarbete mellan den offentliga verksamheten och andra engagerade aktörer för stöd, fler vuxna kontakter och ett positivt sammanhang för de unga utvecklas i.

Stora möjligheter inom lagen om offentlig upphandling

För att t.ex. en kommun ska veta vilka tjänster som finns hos sociala företag och civilsamhällesorganisationer behöver man vara aktiv och bjuda in till dialog för att se vad som är möjligt att göra affärer om. En del av ”juridikens tyranni” har varit det hemlighetsmakeri som har funnits runt upphandlingar, men det är helt tillåtet att ha dialog med potentiella leverantörer bara man ger alla samma möjligheter till information. Allt fler offentliga aktörer blir mer öppna och söker aktivt efter alternativ när de ska upphandla som gör att de kan göra mer samhällsnytta, ”slå två flugor i en smäll” helt enkelt.

Om vi ska ställa om vårt samhälle att bli mer hållbart och uppnå målen i Agenda 2030 så är upphandling ett av de viktigaste verktygen att använda oss av. Det finns redan många goda exempel men många fler behöver tänka nytt och använda upphandling som ett verktyg för samhällsnytta.

Eva Carlsson

Eva Carlsson

Arbetar med socialt företagande på Tillväxtverket och ansvarade tidigare för regeringsuppdraget att öka sysselsättningen i arbetsintegrerande sociala företag, ASF 2016-2018.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.