Tillväxtverket
Kvinna sätter upp post its på anslagstavla.

Tyst kunskap om Smart industri blir synlig

Efter flera års arbete med en rad uppdrag inom Smart industri har vi samlat på oss många erfarenheter och lärdomar. En del ljuva lärdomar, en del bittra. Som i allt lärande.

All förändring börjar i en insikt, men vi är många involverade i arbetet med industrins utveckling så ett lärande förutsätter också en dialog. För oss på Tillväxtverket handlar det om att sätta våra gemensamma tysta kunskaper på pränt. Det gör vi nu när vi sammanställer våra lärdomar i åtta insikter från arbetet med Smart industri.

Först när tyst kunskap blir uttalad och synlig kan vi diskutera och hitta andra lösningar för att stärka företagens konkurrenskraft. Först då kan vi också ifrågasätta etablerade arbetssätt, strategier och hitta andra lösningar som än mer effektivt bidrar till företagens omställning och ökade konkurrenskraft. En del insikter kan möjligen betraktas som självklarheter, men ibland är det självklara också svårast att förändra.

Lyft fram Sverige som produktionsland

En insikt handlar om att vi behöver lyfta fram Sverige som ett bra land för hållbar produktion. Detta är aktuellt nu när de globala värdekedjorna till följd av covid-19 inte längre är självklara. Många företag ser över sina marknader och leverantörskedjor och då öppnar sig också nya möjligheter för företag som vill starta, utvecklas och växa.

Genom vårt arbete med uppdraget ”Tillverkning i Sverige” ser vi att hjälpen till företag som vill starta eller utveckla sin produktion i Sverige är ojämnt fördelad över landet. Det är ofta svårt för företag att hitta rätt ingång till rådgivare, experter och innovativa miljöer. Varje företag har unika behov som behöver tillgodoses.

Här vill vi se en samordnande funktion som ser till att företag som vill starta eller utveckla produktion i Sverige får rätt hjälp och en tydlig väg in i stödsystemet.

Företagens omställningsförmåga – en ödesfråga

Många företag är oerhört pressade just nu till följd av pandemin. Men det kommer en morgondag. Många företag behöver därför ställa om för att klara sin framtida konkurrenskraft, men problemet är att företagens resurser inte alltid räcker till.

Strategiskt arbete brister överlag i många små industriföretag, inte minst när det gäller strategiska områden som digitalisering, kompetensförsörjning och hållbarhet. Små företag saknar ofta kompetens, tid och pengar för att ta sig an de strategiska framtidsfrågorna.

För att stärka företagens omställningsförmåga behöver affärsutvecklingsprogram finnas tillgängliga för små företag som vill jobba med sin strategiska utveckling. Men erbjudanden måste också vara flexibla och anpassas efter företagens behov och prioriteringar. Det finns bara tid till det som företagen bedömer är affärskritiskt relevant. Detta ställer höga krav på det företagsfrämjande systemet, att aktörerna samarbetar och verkligen lyssnar på företagens behov.

Vår dörr står alltid öppen för alla som vill diskutera hur vi kan bidra till utvecklingen av svensk industri! En bra startpunkt kan vara att ta del av insikterna från arbetet med Smart industri här nedan.

Läs mer

Ta del av våra åtta insikter från arbetet med Smart industri Öppnas i nytt fönster.

Spana in Personalstark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en webbplats för företag som vill utveckla sitt arbete med kompetensförsörjning. Guider, mallar och tips gör det enkelt att komma igång.

Ta del av resultat från arbetet med Digitaliseringslyftet Öppnas i nytt fönster.

Gunilla Thorstensson

Gunilla Thorstensson

Projektledare för Tillväxtverkets samlade arbete med smart industri och olika entreprenörskapsfrågor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Behandling av personuppgifter

    Om du fyller i personuppgifter i kommentaren så sparas de hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.